Statistisk sentralbyrå

6   Par med én bidragsrelasjon, etter partenes svar på om far var sammen med barnet i sommerferien 2002. Prosent
  Svar fra enslige mødre
  Var sammen sommerferien Var ikke sammen i sommerferien Vet ikke/uoppgitt Antall par/prosent
Svar fra samværsfedre        
Var sammen i sommerferien 75 11 1  
Var ikke sammen i sommerferien 3 9 -  
Vet ikke/uoppgitt - 0 -  
        555/100
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller