Statistisk sentralbyrå

5   Samværsfedre og enslige mødre gruppert etter egne og partners opplysninger om antall dager far hadde vært sammen med barnet siste 30 døgn. Tall for personer med én bidragsrelasjon. Prosent
  Svar fra partner Alle Antall
  0 1-3 4-7 8-12 13+ Vet ikke/
uoppgitt
Svar fra samværsfedre                
0 81 8 4 6 - 1  100 79
1-3 39 51 3 4 4 -  100 38
4-7 18 19 47 14 1 2  100  137
8-12 2 9 29 54 2 5  100  191
13+ - - 13 53 32 2  100 95
                 
Svar fra enslige mødre                
0 60 13 19 3 - 5  100  109
1-3 10 28 34 24 - 4  100 70
4-7 3 1 46 39 8 3  100  140
8-12 3 1 11 57 26 2  100  184
13+ - 4 3 10 79 4  100 38
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller