Statistisk sentralbyrå

3   Samværsfedre og enslige mødre som oppga at mor eller begge parter hadde foreldreansvaret, etter partnerens svar på samme spørsmål. Tall for personer med én bidragsrelasjon. Prosent
  Svar fra partner Alle Antall
  Mor Far Felles Andre Vet ikke/
uoppgitt
Svar fra samværsfedre              
Mor 73 - 27 - 0  100  261
Felles 42 0 56 - 1  100  283
               
Svar fra enslige mødre              
Mor 63 1 35 0 0  100  292
Felles 33 1 66 - 0  100  257
Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller