Statistisk sentralbyrå

2   Par med én bidragsrelasjon, etter partenes opplysninger om hvem som hadde foreldreansvaret for barnet. Prosent
  Svar fra enslige mødre Antall par/
prosent
  Mor Far Felles Andre Vet ikke/
uoppgitt
Svar fra samværsfedre            
Mor 37 - 13 - 0  
Far 1 - 1 - 0  
Felles 20 0 27 - 0  
Andre 0 - - - -  
Vet ikke/uoppgitt 0 - 0 - -  
            555/100
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller