Statistisk sentralbyrå

1.b   Opplysninger om fars kontakt med barnet i ferier og over telefon blant grupper av samværsfedre og enslige mødre. Prosent
  Hele nettoutvalget Personer i par med én bidragsrelasjon
  Samværsfedre Enslige mødre Differanse Samværsfedre Enslige mødre Differanse
Var far sammen med barnet i jula 2001?            
Ja 67 56 11 68 64 4
Nei 32 43 -11 32 36 -4
Vet ikke/uoppgitt 0 1 -1 0 1 -1
Var far sammen med barnet i vinterferien 2002?            
Ja 43 24 19 43 27 16
Nei 56 75 -19 57 73 -16
Vet ikke/uoppgitt 0 1 -1 0 1 -1
Var far sammen med barnet i påsken 2002?            
Ja 60 41 19 61 47 14
Nei 39 58 -19 39 53 -14
Vet ikke/uoppgitt 0 1 -1 0 1 -1
Var far sammen med barnet i sommerferien 2002?            
Ja 83 70 13 87 79 8
Nei 16 29 -13 13 21 -8
Vet ikke/uoppgitt 0 1 -1 0 1 -1
Var far sammen med barnet i høstferien 2002?            
Ja 42 24 18 42 28 14
Nei 57 75 -18 58 72 -14
Vet ikke/uoppgitt 0 1 -1 0 1 -1
Har far snakket med barnet i telefonen siste 30 dager?            
Ja 79 61 18 80 67 13
Nei 18 30 -12 17 28 -11
Vet ikke/uoppgitt 3 9 -6 3 5 -2
             
Antall observasjoner  942 1 123    555  555  
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller