Statistisk sentralbyrå

1.a   Opplysninger om fordeling av foreldreansvar, daglig omsorg og samværsfedrenes kontakt med barna blant grupper av samværsfedre og enslige mødre. Prosent
  Hele nettoutvalget Personer i par med én bidragsrelasjon
  Samværsfedre Enslige mødre Differanse Samværsfedre Enslige mødre Differanse
Hvem har foreldreansvar for barnet?            
Mor 54 63 -7 50 58 -8
Far 1 1 0 1 0 1
Felles 44 36 8 48 41 7
Andre 0 - 0 0 - 0
Vet ikke/uoppgitt 1 1 - 0 1 -1
Hvem bor barnet sammen med?            
Mor 90 93 -3 91 93 -2
Far 1 0 1 1 1 0
Begge (delt bosted) 9 4 5 7 5 2
Andre 0 0 0 0 0 0
Vet ikke/uoppgitt 0 1 -1 0 1 -1
Har far hatt kontakt med barnet siden fødsel/samlivsbrudd?            
Ja 96 92 4 97 96 1
Nei 3 6 -3 2 3 -1
Uoppgitt 1 1 0 1 1 0
Har far vært sammen med barnet siste 12 måneder?            
Ja 92 86 6 94 93 1
Nei 6 12 -6 4 6 -2
Vet ikke/uoppgitt 1 2 -1 1 1 0
Har far vært sammen med barnet siste 30 dager?            
Ja 81 69 12 83 77 6
Nei 14 23 -9 14 19 -5
Vet ikke/uoppgitt 5 8 -3 3 4 -1
Antall dager samvær siste 30 døgn            
0 17 30 -13 16 22 -6
1-3 7 11 -4 7 13 -6
4-7 23 23 0 24 25 -1
8-12 32 27 5 34 31 3
13 + 17 6 11 16 6 10
Vet ikke/uoppgitt 4 4 0 3 2 1
Antall netter samvær siste 30 døgn            
0 21 38 -17 20 31 -11
1-3 5 9 -4 5 9 -4
4-7 29 28 1 30 31 -1
8-12 18 14 4 17 16 1
13 + 10 3 7 9 4 5
Vet ikke/uoppgitt 18 9 9 18 10 8
Hvordan mener du samværsordningen fungerer for barnet?            
Bra 57 49 8 57 53 4
Middels 19 20 -1 21 23 -2
Dårlig 11 17 -6 11 15 -4
Vet ikke/uoppgitt/uaktuelt 13 15 -2 11 9 2
             
Antall observasjoner  942 1 123    555  555  
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller