Statistisk sentralbyrå

2 Mottakere av kontantstøtte per 1. september 2010. Utvalgte land. Antall og prosent
  Antall 1-2 åringer totalt Antall kontantstøttemottakere Andel mottakere
Hele landet  124 705 27 952 22,4
EU etc 4 856 1 642 33,8
Afrika, Asia etc 11 643 5 532 47,5
       
Pakistan  853  589 69,1
Tyrkia  463  296 63,9
Kosovo  498  309 62,0
Somalia 1 741 1 061 60,9
Sri Lanka  414  245 59,2
Irak 1 236  692 56,0
Vietnam  549  297 54,1
Polen 1 753  840 47,9
Afghanistan  471  207 43,9
Bosnia-Hercegovina  398  164 41,2
Litauen  536  187 34,9
Iran  324  105 32,4
Eritrea  316 41 13,0

Standardtegn i tabeller