Statistisk sentralbyrå

1 Mottakere av kontantstøtte per 1. september 2010. 1-2 åringer i hele befolkningen og etter landbakgrunn. Hele landet og fylker. Antall og prosent
  Antall 1-2 åringer totalt Antall kontantstøttemottakere Andel med kontantstøtte
  Hele befolkningen Innvandrere EU etc. Innvandrere Asia, Afrika etc. Hele befolkningen Innvandrere EU etc. Innvandrere Asia, Afrika etc. Hele befolkningen Innvandrere EU etc. Innvandrere Asia, Afrika etc.
Hele landet  124 705 4 856 11 643 27 952 1 642 5 532 22,4 33,8 47,5
Østfold 6 355  206  750 1 834 90  452 28,9 43,7 60,3
Akershus 14 291  607 1 365 1 937  178  572 13,6 29,3 41,9
Oslo 17 837  790 4 081 3 686  231 2 239 20,7 29,2 54,9
Hedmark 3 960  101  215 1 108 37 87 28,0 36,6 40,5
Oppland 3 930  140  250 1 291 58  131 32,8 41,4 52,4
Buskerud 6 296  316  701 1 516  116  350 24,1 36,7 49,9
Vestfold 5 329  225  417 1 127 90  234 21,1 40,0 56,1
Telemark 3 577  114  313  964 41  133 26,9 36,0 42,5
Aust-Agder 2 686  114  147  887 47 64 33,0 41,2 43,5
Vest-Agder 4 677  139  399 1 695 71  200 36,2 51,1 50,1
Rogaland 12 709  680  903 2 868  192  343 22,6 28,2 38,0
Hordaland 12 882  512  768 2 502  179  281 19,4 35,0 36,6
Sogn og Fjordane 2 534  132 88  654 46 35 25,8 34,8 39,8
Møre og Romsdal 6 076  279  223 1 517  111 92 25,0 39,8 41,3
Sør-Trøndelag 7 531  203  448 1 367 68  164 18,2 33,5 36,6
Nord-Trøndelag 3 141 61  102  878 22 31 28,0 36,1 30,4
Nordland 5 245  107  224 1 068 27 52 20,4 25,2 23,2
Troms Romsa 3 908 91  161  711 23 43 18,2 25,3 26,7
Finnmark Finnmárku 1 741 39 88  325 12 32 18,7 30,8 36,4

Standardtegn i tabeller