Statistisk sentralbyrå

1 Omsetning i desember 2011 per fylke
  Omsetning i desember.
1 000 kroner
Gjennomsnittlig omsetning
januar-november.
1 000 kroner
Merhandel i desember.
Prosent
Omsetning per innbygger
i desember.
Kroner
Østfold 2 355 800 1 740 400 35,4 8 600
Akershus 5 714 100 4 027 200 41,9 10 500
Oslo 6 614 400 4 600 700 43,8 11 050
Hedmark 1 649 300 1 196 000 37,9 8 600
Oppland 1 718 900 1 272 500 35,1 9 250
Buskerud 2 544 100 1 849 700 37,5 9 750
Vestfold 2 114 500 1 591 500 32,9 9 050
Telemark 1 570 100 1 169 400 34,3 9 280
Aust-Agder 1 043 600  782 700 33,3 9 500
Vest-Agder 1 720 100 1 280 600 34,3 9 980
Rogaland 4 403 400 3 121 600 41,1 10 100
Hordaland 4 877 800 3 496 100 39,5 10 070
Sogn og Fjordane  946 500  685 000 38,2 8 780
Møre og Romsdal 2 488 100 1 740 400 43,0 9 800
Sør-Trøndelag 3 044 800 2 196 700 38,6 10 350
Nord-Trøndelag 1 232 700  886 200 39,1 9 330
Nordland 2 281 200 1 616 600 41,1 9 600
Troms Romsa 1 592 900 1 109 800 43,5 10 100
Finnmark Finnmárku  697 100  502 500 38,7 9 500

Standardtegn i tabeller