Statistisk sentralbyrå

1 Omsetning i desember 2010 per fylke
  Omsetning i desember. 1 000 kroner Gjennomsnittlig omsetning januar-november. 1 000 kroner Merhandel i desember. Prosent Omsetning per innbygger i desember. Kroner
Østfold 2 290 600 1 684 300 36,0 8 430
Akershus 5 474 300 3 842 100 42,5 10 200
Oslo 6 264 300 4 425 000 41,6 10 670
Hedmark 1 630 800 1 181 200 38,1 8 550
Oppland 1 662 800 1 217 800 36,5 8 980
Buskerud 2 508 100 1 785 400 40,5 9 730
Vestfold 2 118 700 1 574 700 34,5 9 160
Telemark 1 520 300 1 131 200 34,4 9 040
Aust-Agder  976 200  772 200 26,4 9 000
Vest-Agder 1 678 500 1 229 000 36,6 9 850
Rogaland 4 265 100 3 022 400 41,1 9 970
Hordaland 4 816 200 3 437 600 40,1 10 090
Sogn og Fjordane  932 500  676 100 37,9 8 710
Møre og Romsdal 2 421 700 1 680 700 44,1 9 640
Sør-Trøndelag 2 984 000 2 114 500 41,1 10 270
Nord-Trøndelag 1 153 800  814 100 41,7 8 770
Nordland 2 255 300 1 578 100 42,9 9 550
Troms Romsa 1 530 000 1 071 100 42,8 9 780
Finnmark Finnmárku  686 400  484 500 41,7 9 420

Standardtegn i tabeller