Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

5 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2010 Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner  145 543 24 409 30 387 30 479 28 317 31 951
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler 97 636 16 581 20 271 20 464 19 428 20 892
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 25 764 4 561 5 398 5 355 4 772 5 678
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 20 035 3 027 4 178 4 050 3 721 5 059
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 109  241  540  610  396  322
             
46 Engroshandel i alt  615 191  111 511  125 761  127 244  116 344  134 331
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 11 089 1 692 2 363 2 767 2 016 2 251
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  186 854 34 219 38 182 37 846 36 134 40 473
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 95 156 18 056 19 562 18 132 17 850 21 556
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 39 422 7 257 7 931 7 890 7 285 9 059
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr 81 515 13 939 17 007 17 545 14 689 18 335
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers  194 023 35 094 39 260 41 591 37 035 41 043
46.9 Uspesifisert engroshandel 7 129 1 255 1 455 1 471 1 334 1 614
             
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  314 945 55 422 60 895 66 456 67 031 65 141
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg  122 250 22 282 24 832 25 008 25 550 24 578
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 14 077 2 355 2 794 2 979 3 086 2 863
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 37 165 6 672 7 221 7 942 7 935 7 395
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 3 953  779  715  748  846  865
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 53 363 8 903 9 286 11 271 11 980 11 923
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 17 933 3 273 3 474 3 741 4 036 3 409
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 58 219 9 665 11 000 13 181 12 023 12 350
47.8 Torghandel  106 9 13 26 41 17
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 7 879 1 484 1 559 1 561 1 534 1 741

Standardtegn i tabeller