Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

4 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2009 Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
45 Handel med og reparasjon av motorvogner  153 696 20 842 25 046 26 416 24 839 29 393 27 160
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler  100 750 13 583 15 925 17 071 16 671 19 104 18 396
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 28 698 4 318 4 863 5 002 4 301 5 202 5 012
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 21 688 2 689 3 668 3 682 3 425 4 744 3 480
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 560  251  590  661  441  344  273
               
46 Engroshandel i alt  731 699  110 547  119 931  122 345  115 101  131 059  132 716
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 13 581 1 765 2 308 2 721 2 035 2 431 2 321
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  228 504 34 426 37 806 37 007 36 466 40 731 42 068
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  119 371 18 342 18 926 18 815 19 070 22 108 22 110
46.5 Engroshandel med IKT utstyr 46 323 7 677 7 549 7 224 6 444 8 041 9 388
46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr  103 549 16 032 18 495 18 086 14 941 17 801 18 194
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers  211 491 31 002 33 391 37 026 34 859 38 357 36 856
46.9 Uspesifisert engroshandel 8 945 1 311 1 467 1 481 1 297 1 602 1 787
               
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  381 994 53 696 58 103 65 726 66 219 64 442 73 808
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg  146 480 21 620 23 554 24 830 25 157 24 535 26 784
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 17 584 2 339 2 719 2 913 3 067 2 844 3 702
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 43 032 6 180 6 752 7 880 7 938 7 275 7 007
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 5 183  789  717  745  843  898 1 191
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 64 498 8 557 8 804 10 853 11 583 11 616 13 085
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 23 426 3 137 3 448 3 958 4 149 3 406 5 328
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 72 103 9 600 10 603 13 030 11 897 12 122 14 851
47.8 Torghandel  129 9 12 27 42 17 22
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 9 559 1 465 1 494 1 490 1 542 1 730 1 838

Standardtegn i tabeller