Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

3 Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-oktober2010 5. termin 2010 Januar-oktober 2009-januar-oktober 2010 5. termin 2009-5. termin 2010
Hele landet  615 191  134 331 2,7 2,5
Østfold 17 708 4 274 0,9 3,6
Akershus  103 341 22 410 -0,7 -0,6
Oslo  214 871 45 177 0,2 -1,9
Hedmark 12 209 2 647 4,7 3,8
Oppland 6 882 1 536 3,3 4,3
Buskerud 20 117 4 392 7,0 6,0
Vestfold 28 455 5 926 3,9 -0,6
Telemark 8 152 1 866 0,2 0,4
Aust-Agder 6 474 1 331 6,3 5,4
Vest-Agder 11 441 2 489 8,4 7,9
Rogaland 35 845 7 836 -0,1 4,9
Hordaland 53 157 13 202 10,0 9,5
Sogn og Fjordane 9 863 2 350 18,0 28,5
Møre og Romsdal 23 587 5 227 8,8 10,3
Sør-Trøndelag 30 492 6 743 6,8 9,5
Nord-Trøndelag 2 429  540 6,3 6,5
Nordland 12 336 2 667 2,1 6,6
Troms Romsa 15 278 3 113 7,3 5,4
Finnmark Finnmárku 2 554  605 10,7 6,9

Standardtegn i tabeller