Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

2 Handel med og reparasjon av motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-oktober 2010 5. termin 2010 Januar-oktober 2009-januar-oktober 2010 5. termin 2009-5. termin 2010
Hele landet  145 543 31 951 15,0 8,7
Østfold 8 104 1 767 12,0 6,6
Akershus 31 364 6 981 23,8 11,1
Oslo 22 040 4 921 17,5 11,4
Hedmark 4 311  945 9,2 5,6
Oppland 4 239  935 10,0 7,6
Buskerud 14 762 3 217 17,0 7,4
Vestfold 4 937 1 083 8,1 5,8
Telemark 4 458  965 7,9 5,7
Aust-Agder 2 393  511 11,4 4,7
Vest-Agder 4 413  972 10,1 5,7
Rogaland 9 488 2 046 13,9 10,4
Hordaland 9 013 1 915 14,0 8,7
Sogn og Fjordane 1 820  386 7,8 5,5
Møre og Romsdal 5 483 1 180 10,9 8,0
Sør-Trøndelag 6 559 1 479 10,8 7,6
Nord-Trøndelag 2 894  636 12,1 9,5
Nordland 4 298  942 8,4 10,8
Troms Romsa 3 591  782 8,1 2,6
Finnmark Finnmárku 1 376  288 5,8 0,0

Standardtegn i tabeller