Statistisk sentralbyrå

Varehandel, omsetningsstatisikk

1 Omsetningsstatistikk for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Januar-oktober2010 5. termin 2010 Januar-oktober 2009-januar-oktober 2010 5. termin 2009-5. termin 2010
Hele landet  314 945 65 141 2,2 1,1
Østfold 16 145 3 350 2,2 2,1
Akershus 36 007 7 577 2,7 1,5
Oslo 39 037 8 309 2,4 -0,1
Hedmark 11 558 2 391 1,6 0,7
Oppland 12 062 2 470 2,1 1,2
Buskerud 17 272 3 601 3,2 2,0
Vestfold 14 576 2 925 0,6 1,1
Telemark 11 022 2 239 2,8 1,7
Aust-Agder 7 335 1 414 0,7 2,0
Vest-Agder 11 601 2 309 2,1 0,3
Rogaland 27 905 5 714 2,5 1,9
Hordaland 31 148 6 402 2,0 0,9
Sogn og Fjordane 6 339 1 263 0,2 1,2
Møre og Romsdal 15 464 3 180 1,7 1,5
Sør-Trøndelag 19 715 4 181 2,7 0,8
Nord-Trøndelag 8 256 1 698 3,6 1,2
Nordland 14 843 3 017 1,3 -0,3
Troms Romsa 9 990 2 124 2,4 1,5
Finnmark Finnmárku 4 670  977 2,3 0,2

Standardtegn i tabeller