Statistisk sentralbyrå1993   Stortingsvalget 1993. Valgte representanter etter parti. Fylke
Fylke A FrP H KrF Sp SV V RV I alt
I alt 67 10 28 13 32 13 1 1 165
Østfold 4 1 1 1 1 . . . 8
Akershus 5 2 4 1 1 1 . . 14
Oslo 6 2 5 . 1 2 . 1 17
Hedmark 4 . 1 . 2 1 . . 8
Oppland 4 . 1 . 2 . . . 7
Buskerud 4 1 2 . 1 . . . 8
Vestfold 3 1 2 . 1 . . . 7
Telemark 3 1 1 1 1 1 . . 8
Aust-Agder 2 . 1 . 1 . . . 4
Vest-Agder 2 . 1 1 1 . . . 5
Rogaland 3 1 2 2 2 1 . . 11
Hordaland 5 1 2 2 3 1 1 . 15
Sogn og Fjordane 2 . . 1 2 . . . 5
Møre og Romsdal 4 . 1 2 3 . . . 10
Sør-Trøndelag 4 . 2 1 2 1 . . 10
Nord-Trøndelag 3 . . . 2 1 . . 6
Nordland 5 . 1 1 3 2 . . 12
Troms 2 . 1 . 2 1 . . 6
Finnmark 2 . . . 1 1 . . 4

Standardtegn i tabeller