Statistisk sentralbyrå1985   Stortingsvalget 1985. Valgte representanter1 etter parti. Fylke
Fylke A FrP H KrF Sp SV I alt
I alt 71 2 50 16 12 6 157
Østfold 4 . 3 1 . . 8
Akershus 5 . 5 . 1 1 12
Oslo 5 1 7 1 . 1 15
Hedmark 5 . 1 . 1 1 8
Oppland 5 . 1 . 1 . 7
Buskerud 4 . 2 . 1 . 7
Vestfold 3 . 3 1 . . 7
Telemark 3 . 2 1 . . 6
Aust-Agder 2 . 1 1 . . 4
Vest-Agder 2 . 2 1 . . 5
Rogaland 3 . 4 2 1 . 10
Hordaland 5 1 5 2 1 1 15
Sogn og Fjordane 2 . 1 1 1 . 5
Møre og Romsdal 4 . 3 2 1 . 10
Sør-Trøndelag 4 . 3 1 1 1 10
Nord-Trøndelag 3 . 1 . 2 . 6
Nordland 6 . 3 1 1 1 12
Troms 3 . 2 1 . . 6
Finnmark 3 . 1 . . . 4
1  Representanter valgt på felleslister er tatt med under sine respektive partier.

Standardtegn i tabeller