Statistisk sentralbyråStortingsvalget 1977. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent
Fylke I alt Ap Frp H Krf Sp SV V DNF NKP Borgerlige
Felleslister
Andre
Hele landet 100,0 42,3 1,9 24,5 9,8 8,0 4,2 2,4 1,0 0,4 4,8 0,9
Østfold 100,0 51,4 1,3 21,5 11,8 7,8 3,1 1,6 0,6 0,3   0,5
Akershus 100,0 40,3 2,1 34,7 6,7 6,4 4,7 3,1 1,0 0,3   0,8
Oslo 100,0 40,0 2,0 39,0 . . 5,7 2,4 . 0,4 8,7 1,9
Hedmark 100,0 60,1 0,8 11,1 5,7 13,4 6,0 1,2 0,5 0,7   0,4
Oppland 100,0 56,0 0,8 11,9 9,1 16,2 3,0 1,9 0,4 0,3   0,4
Buskerud 100,0 49,5 1,6 24,8 . 9,4 4,1 . . 0,5 9,6 0,5
Vestfold 100,0 39,8 2,0 33,8 10,2 7,2 2,5 2,8 1,1 0,2   0,5
Telemark 100,0 49,9 1,2 15,5 13,3 8,5 5,1 . . 0,3 5,5 0,6
Aust-Agder 100,0 39,2 3,3 21,8 . . 2,0 . . 0,1 33,1 0,4
Vest-Agder 100,0 29,9 2,7 26,5 24,9 . 2,1 . . 0,1 13,3 0,5
Rogaland 100,0 31,6 3,4 26,1 21,2 8,1 3,3 2,4 3,4 0,1   0,6
Hordaland 100,0 32,3 3,3 27,6 17,8 6,3 3,7 4,1 3,7 0,4   0,9
Sogn og Fjordane 100,0 32,5 0,8 18,7 20,3 18,1 2,2 5,1 1,6 .   0,7
Møre og Romsdal 100,0 31,9 1,3 18,8 23,0 12,4 2,6 7,8 1,5 0,1   0,6
Sør-Trøndelag 100,0 44,5 1,3 21,4 . 11,4 5,4 . . 0,4 14,3 1,2
Nord-Trøndelag 100,0 46,4 1,0 . . 21,3 3,8 . . 0,4 26,4 0,7
Nordland 100,0 46,4 1,6 18,7 12,1 9,9 5,4 3,8 0,7 0,6   0,9
Troms 100,0 44,6 1,7 22,2 12,7 8,3 4,8 3,0 1,0 0,5   1,3
Finnmark 100,0 55,0 0,9 17,7 . . 7,2 . . 2,0 14,6 2,5

Standardtegn i tabeller