Statistisk sentralbyrå1973   Stortingsvalget 1973. Valgte representanter1 etter parti. Fylke
Fylke A DNF H KrF Sp SV V ALP I alt
I alt 62 1 29 20 21 16 2 4 155
Østfold 4 . 1 1 1 1 .   8
Akershus 3 . 3 1 1 1 . 1 10
Oslo 6 . 5 1 . 2 . 1 15
Hedmark 4 . 1 . 2 1 . . 8
Oppland 4 . 1 . 2 . . . 7
Buskerud 3 . 2 . 1 1 . . 7
Vestfold 3 . 2 1 1 . . . 7
Telemark 2 . 1 1 . 1 1 . 6
Aust-Agder 2 . 1 1 . . . . 4
Vest-Agder 2 . 1 1 1 . . . 5
Rogaland 3 . 2 2 1 1 . 1 10
Hordaland 5 1 3 3 1 1 . 1 15
Sogn og Fjordane 2 . . 1 2 . . . 5
Møre og Romsdal 3 . 1 2 2 1 1 . 10
Sør-Trøndelag 4 . 2 1 1 2 . . 10
Nord-Trøndelag 3 . . 1 2 . . . 6
Nordland 5 . 1 2 2 2 . . 12
Troms 2 . 1 1 1 1 . . 6
Finnmark 2 . 1 . . 1 . . 4
1  Representanter valgt på felleslister er tatt med under sine respektive partier.

Standardtegn i tabeller