Statistisk sentralbyråStortingsvalget 1969. Godkjente stemmer etter parti/valgliste. Prosent (Rettet 17. august 2005)
Fylke A H KrF NKP Sp SF V Borgerlige
Felleslister
SF+NKP Andre I alt
I alt 46,5 18,8 7,8 1,0 9,0 3,4 9,4 3,8 0,1 0,1 100,0
Østfold 54,2 17,2 10,3 0,9 10,1 3,3 4,0 . . . 100,0
Akershus 45,5 25,8 . 0,9 . 3,9 10,5 13,3 . . 100,0
Oslo 44,5 36,2 7,3 1,3 . 4,7 6,0 . . . 100,0
Hedmark 161,3 110,3 2,1 12,7 117,7 13,4 12,4 . . . 100,0
Oppland 156,3 8,5 4,8 0,8 22,4 2,4 15,0 . . . 100,0
Buskerud 52,4 22,4 4,4 1,1 10,5 5,3 3,9 . . . 100,0
Vestfold 44,3 30,0 . 0,6 . 2,6 8,4 14,0 . . 100,0
Telemark 52,4 12,3 . 1,1 . 5,2 13,4 15,6 . . 100,0
Aust-Agder 43,0 17,0 12,9 0,3 9,2 1,4 16,3 . . . 100,0
Vest-Agder 33,0 15,6 15,5 0,4 11,9 2,5 21,0 . . . 100,0
Rogaland 34,8 17,1 19,1 0,6 12,0 2,4 13,8 . . 0,3 100,0
Hordaland 36,7 16,5 17,1 0,7 11,2 2,2 15,6 . . 0,0 100,0
Bergen 45,6 . . . . . 15,4 33,9 4,8 0,3 100,0
Sogn og Fjordane 33,6 17,4 19,7 . 16,8 1,1 11,3 . . . 100,0
Møre og Romsdal 35,6 9,3 18,0 0,3 18,1 1,9 16,7 . . . 100,0
Sør-Trøndelag 48,2 16,5 8,0 1,4 16,2 3,2 6,6 . . . 100,0
Nord-Trøndelag 46,5 6,6 6,3 1,0 26,1 2,7 10,9 . . . 100,0
Nordland 53,4 13,0 7,8 1,1 12,9 5,3 6,5 . . . 100,0
Troms 55,4 14,6 . 0,7 . 3,7 11,4 14,2 . . 100,0
Finnmark 61,3 17,6 3,4 4,1 2,6 5,8 3,8 1. . 11,4 100,0
1  Tallene er rettet 17. august 2005.

Standardtegn i tabeller