Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer, inntekt og formue

2 Skatteoppgjøret, personer med skatt til gode eller skyldig restskatt1, etter fylke. 2010. Foreløpige tall
  Skatt til gode Restskatt
  Antall Sum i millioner kroner Gjennomsnitt Antall Sum i millioner kroner Gjennomsnitt
I alt 2 197 762 21 850 9 900  439 044 5 012 11 400
             
Østfold  128 952 1 227 9 500 23 763  241 10 100
Akershus  222 687 2 297 10 300 51 696  664 12 800
Oslo  250 200 2 669 10 700 55 386  793 14 300
Hedmark 90 399  807 8 900 15 459  127 8 200
Oppland 86 179  790 9 200 14 839  130 8 800
Buskerud  119 870 1 181 9 900 23 350  257 11 000
Vestfold  109 499 1 075 9 800 21 030  229 10 900
Telemark 79 573  757 9 500 14 015  133 9 500
Aust-Agder 50 317  503 10 000 9 128 98 10 700
Vest-Agder 77 225  832 10 800 13 770  167 12 100
Rogaland  186 370 1 957 10 500 42 236  545 12 900
Hordaland  219 416 2 154 9 800 46 698  536 11 500
Sogn og Fjordane 50 048  479 9 600 9 498 80 8 400
Møre og Romsdal  118 679 1 229 10 400 21 358  251 11 800
Sør-Trøndelag  133 141 1 255 9 400 26 390  285 10 800
Nord-Trøndelag 58 600  537 9 200 11 210 95 8 500
Nordland  109 770 1 033 9 400 19 392  180 9 300
Troms Romsa 71 959  693 9 600 13 273  134 10 100
Finnmark Finnmárku 34 878  375 10 800 6 553 67 10 200
1  Innbetaling av restskatt etter 31. mai i ligningsåret.

Standardtegn i tabeller