Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk for personer, inntekt og formue

1 Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall. Hele landet. 2010
  Millioner kroner Antall personer Gjennomsnitt for de med beløp
Toppskattegrunnlag  912 920 2 951 319  309 300
Alminnelig inntekt etter særfradrag1  683 562 2 954 767  231 300
       
Personinntekt pensjoner  186 020  941 335  197 600
Personinntekt lønn  723 551 2 296 701  315 000
Personinntekt næring 2 902 23 319  124 400
       
Skatt formue kommune 3 176  403 613 7 900
Skatt inntekt kommune og fylke 87 358 2 609 549 33 500
       
Skatt formue stat 1 811  397 058 4 600
Toppskatt 10 328  564 425 18 300
Fellesskatt 70 961 2 609 357 27 200
       
Medlemsavgift til folketrygden 61 738 2 716 106 22 700
       
Skattefradrag i alt 7 207  821 436 8 800
Av dette      
Finnmarksfradrag  514 48 281 10 700
Fradrag for boligsparing 2  635  260 029 2 400
Skattebegrensning 5 938  526 720 11 300
Fradrag for utenlandsskatt  128 2 427 52 900
Godtgjørelsesfradrag 9  752 11 600
       
Utlignet skatt3  228 165 2 645 400 86 300
1  Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt.
2  Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
3  Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket i fra.

Standardtegn i tabeller