Statistisk sentralbyrå

Opplæring i bedrifter

4   Kursdeltakelse i bedrifter, etter ansatte. Prosent. 2005
  Kursdeltakelse, alle ansatte Kursdeltakelse, menn Kursdeltakelse, kvinner Kursdeltakelse, ansatte under 25 år Kursdeltakelse, ansatte 25 til 54 år Kursdeltakelse, ansatte 55 år+
Alle bedrifter 29 30 28 23 31 24
Antall ansatte            
10-49 ansatte 28 28 29 21 31 24
50-249 ansatte 29 29 30 26 31 25
250+ ansatte 30 33 22 27 32 24

Standardtegn i tabeller