Statistisk sentralbyrå

Opplæring i bedrifter

3   Ulike former for opplæring i bedrifter, etter ansatte. Prosent. 2005
  Opplæringstilbud
  Interne kurs Eksterne kurs Andre former for opplæring På arbeidsplassen Jobbrotasjon Studiesirkler Selvstudier Konferanser m.m.
Alle bedrifter 36 44 79 60 33 32 18 37
Antall ansatte                
10-49 ansatte 34 42 79 60 33 30 16 35
50-249 ansatte 52 53 84 58 34 39 31 50
250 ansatte eller mer 152 142 91 152 145 165 67 75
1  Disse tallene har høy usikkerhet, for standardavvik se 'om statistikken'

Standardtegn i tabeller