Statistisk sentralbyrå

Opplæring i bedrifter

2   Interne og eksterne kurs i bedrifter som tilbyr kurs, etter ansatte og landsdel. Prosent. 2005
  Kurstilbud
  Kun interne kurs Både eksterne og interne kurs Kun eksterne kurs
Alle bedrifter 21 45 34
Antall ansatte      
10-49 ansatte 21 42 37
50-249 ansatte 19 61 20
250 ansatte eller mer 26 65 10

Standardtegn i tabeller