Statistisk sentralbyrå

Opplæring i bedrifter

1   Bedrifter som tilbyr opplæring og bedrifter som tilbyr kurs, etter ansatte, landsdel og næringsgruppe. Prosent. 2005
  Bedrifter som tilbyr opplæring Bedrifter som tilbyr kurs
Alle bedrifter 86 55
Antall ansatte    
10-49 ansatte 86 54
50-249 ansatte 88 65
250 ansatte eller mer 95 157
Landsdel    
Oslo/Akershus 84 57
Hedmark/Oppland 81 147
Sør-Østlandet 86 47
Agder/Rogaland 87 48
Vestlandet 86 61
Trøndelag 93 158
Nord-Norge 90 68
Næring    
D - Industri 85 50
G - Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater 91 54
J - Finansiell tjenesteyting og forskning 95 82
K - Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 98 72
0 - Andre sosiale tjenester 173 163
Andre næringer 79 48
1  Disse tallene har høy usikkerhet, for standardavvik se 'om statistikken'

Standardtegn i tabeller