Statistisk sentralbyrå

Landbrukseiendommer

3 Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunenes folketall og type landbrukseiendom. 2009
  Antall innbyggere i Norge Av dette bosatt på landbrukseiendommer Landbrukseiendommer
  I alt Bebodde med bolighus Ubebodde med bolighus Øvrige eiendommer
Hele landet 4 799 252  430 182      186 774  121 998 34 510 30 266
Kommunens folketall 1            
Færre enn 2500  196 139 58 875 31 658 18 038 7 946 5 674
2 500-4 999  378 734 95 126 44 863 28 072 9 615 7 176
5 000-9 999  617 868  107 940 47 246 31 253 8 844 7 149
10 000-24 999 1 129 714  111 652 42 470 30 220 5 686 6 564
25 000 og mer 2 476 797 56 589 20 537 14 415 2 419 3 703
1  Basert på folketallet i kommunene per 1. januar 2009.

Standardtegn i tabeller