Statistisk sentralbyrå

Landbrukseiendommer

2 Landbrukseiendommer, bebyggelse og bosetting1. 2009
  Landbrukseiendommer i alt Bebygde eiendommer Andel bebygde landbrukseiendommer. Prosent Landbrukseiendommer med boligbygning Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting Andel landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting. Prosent Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygning Andel bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i fylket
Hele landet  186 774  173 780 93,0  156 508  121 998 22,0  430 182 9,0
                 
Østfold 6 962 6 320 90,8 5 872 5 105 13,1 18 699 7,0
Akershus og Oslo 8 068 7 198 89,2 6 645 5 931 10,7 24 601 2,2
Hedmark 16 815 15 523 92,3 14 052 11 354 19,2 37 065 19,5
Oppland 15 091 14 134 93,7 12 812 10 763 16,0 38 342 20,8
Buskerud 9 881 9 127 92,4 8 141 6 886 15,4 24 975 9,8
Vestfold 4 832 4 459 92,3 4 138 3 788 8,5 14 031 6,1
Telemark 8 260 7 710 93,3 6 867 5 349 22,1 17 713 10,6
Aust-Agder 5 584 5 181 92,8 4 742 3 566 24,8 11 636 10,8
Vest-Agder 7 506 6 976 92,9 6 273 4 469 28,8 14 025 8,3
Rogaland 10 788 10 075 93,4 9 187 7 748 15,7 32 628 7,8
Hordaland 13 584 13 009 95,8 11 688 8 806 24,7 30 936 6,6
Sogn og Fjordane 10 541 10 234 97,1 9 645 7 299 24,3 26 811 25,2
Møre og Romsdal 14 292 13 680 95,7 12 443 9 842 20,9 34 474 13,9
Sør-Trøndelag 11 462 10 713 93,5 9 589 7 655 20,2 28 841 10,1
Nord-Trøndelag 9 978 9 155 91,8 8 384 7 071 15,7 27 927 21,4
Nordland 17 960 16 518 92,0 14 157 8 545 39,6 25 232 10,7
Troms Romsa 11 276 10 377 92,0 8 918 5 763 35,4 16 215 10,4
Finnmark Finnmárku 3 894 3 391 87,1 2 955 2 058 30,4 6 031 8,3
                 
Eier                
Mann  128 792  122 184 94,9  112 367 91 631 18,5  331 623 .
Kvinne 45 933 42 642 92,8 38 012 27 212 28,4 86 772 .
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt 12 049 8 954 74,3 6 129 3 155 48,5 11 787 .
                 
Jordbruksdrift                
Eiendom uten jordbruksareal 13 750 9 055 65,9 4 688 2 763 41,1 8 117 .
Eiendom med egen jordbruksdrift 45 872 45 663 99,5 44 930 42 757 4,8  189 162 .
Eiendom med jordbruksareal bortleid eller ute av drift  127 152  119 062 93,6  106 890 76 478 28,5  232 903 .
                 
Eid jordbruksareal                
  0-  4 13 771 9 074 65,9 4 702 2 774 41,0 8 152 .
  5- 49  101 033 94 309 93,3 83 797 58 169 30,6  171 768 .
 50- 99 34 599 33 600 97,1 32 126 27 315 15,0 98 411 .
100-199 24 987 24 558 98,3 23 931 22 242 7,1 94 187 .
200-299 7 675 7 600 99,0 7 436 7 129 4,1 33 810 .
300-499 3 738 3 682 98,5 3 598 3 489 3,0 18 099 .
500-  971  957 98,6  918  880 4,1 5 755 .
                 
Produktivt skogareal                
    0-   24 65 030 59 479 91,5 52 948 39 310 25,8  126 793 .
   25-   99 38 724 35 519 91,7 31 775 24 300 23,5 81 273 .
  100-  249 33 760 31 716 93,9 28 925 22 705 21,5 81 066  
  250-  499 21 865 20 761 95,0 19 118 15 571 18,6 58 661  
  500-  999 15 184 14 563 95,9 13 362 11 197 16,2 44 226 .
 1 000- 1 999 7 646 7 351 96,1 6 701 5 738 14,4 23 412 .
 2 000- 4 999 3 375 3 255 96,4 2 852 2 493 12,6 11 097 .
 5 000-19 999  958  914 95,4  683  585 14,3 2 949 .
20 000-  232  222 95,7  144 99 31,3  705 .
1  Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller