Statistisk sentralbyrå

Landbrukseiendommer

1 Bygninger på landbrukseiendommer1. 2009
  Bebygde landbrukseiendommer Andel bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år. Prosent Bygninger i alt Andel bygninger med SEFRAK-registrering2. Prosent Boligbygninger i alt Driftsbygninger Seterhus, skogskoier, naust m.m. Øvrige bygninger
Hele landet  173 780 21,5     1 009 326 22,3  227 948  461 186 86 100  234 092
                 
Østfold 6 320 21,6 35 042 19,7 8 789 18 957  485 6 811
Akershus/Oslo 7 198 22,7 42 804 25,3 11 129 19 237  542 11 896
Hedmark 15 523 23,3 98 484 26,9 21 019 48 242 7 814 21 409
Oppland 14 134 23,1  100 278 24,0 20 095 54 021 8 711 17 451
Buskerud 9 127 24,9 71 418 29,1 12 964 35 832 4 639 17 983
Vestfold 4 459 23,9 24 095 23,4 5 830 11 339  427 6 499
Telemark 7 710 20,6 49 904 25,3 10 719 22 538 2 868 13 779
Aust-Agder 5 181 22,8 25 565 31,3 6 066 10 608 1 352 7 539
Vest-Agder 6 976 22,6 29 991 27,2 8 114 12 427 1 629 7 821
Rogaland 10 075 31,7 58 973 12,1 14 859 28 026 3 250 12 838
Hordaland 13 009 22,6 78 528 24,4 16 525 34 111 11 523 16 369
Sogn og Fjordane 10 234 20,2 67 504 27,1 14 558 33 772 9 063 10 111
Møre og Romsdal 13 680 18,9 75 982 27,9 17 533 31 048 9 997 17 404
Sør-Trøndelag 10 713 24,4 66 831 18,7 14 386 32 427 5 698 14 320
Nord-Trøndelag 9 155 24,9 51 769 12,5 12 324 24 910 4 029 10 506
Nordland 16 518 13,7 73 234 11,6 18 329 23 593 7 760 23 552
Troms Romsa 10 377 14,1 44 793 15,7 10 993 15 686 5 612 12 502
Finnmark Finnmárku 3 391 13,4 14 131 8,4 3 716 4 412  701 5 302
                 
Bosetting                
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting  121 998 25,4  790 090 21,8  188 483  375 544 59 746  166 317
Øvrige eiendommer 51 782 12,4  219 236 24,0 39 465 85 642 26 354 67 775
1  Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
2  Omfatter bygninger som er oppført før 1900. I Finnmark er bygninger fra før 1945 registrert.

Standardtegn i tabeller