Statistisk sentralbyrå

Landbrukseiendommer

3 Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunenes folketall og type landbrukseiendom
  Antall innbyggere i Norge Av dette bosatt på landbrukseiendommer Landbrukseiendommer
  I alt Bebodde med bolighus Ubebodde med bolighus Øvrige eiendommer
Hele landet 4 737 171  435 988  187 768  123 613 34 390 29 765
Kommunens folketall 1            
Færre enn 2500  191 909 58 455 31 190 17 883 7 804 5 503
2 500 - 4 999  377 559 96 176 44 692 28 307 9 482 6 903
5 000 - 9 999  639 002  112 624 49 085 32 568 9 174 7 343
10 000 - 24 999 1 094 761  111 479 42 136 30 266 5 504 6 366
25 000 og mer 2 433 940 57 254 20 665 14 589 2 426 3 650
1  Basert på folketallet i kommunene per 1. januar 2008.

Standardtegn i tabeller