Statistisk sentralbyrå

Landbrukseiendommer

2 Landbrukseiendommer, bebyggelse og bosetting1. 2008
  Landbrukseiendommer i alt Bebygde eiendommer Andel bebygde landbrukseiendommer. Prosent Landbrukseiendommer med boligbygning Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting Andel landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting. Prosent Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygning Andel bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i fylket. Prosent
Hele landet  187 768  175 065 93,2  158 003  123 613 21,8  435 988 9,2
                 
Fylke                
Østfold 7 026 6 403 91,1 5 959 5 153 13,5 18 853 7,1
Akershus og Oslo 8 084 7 239 89,5 6 692 5 971 10,8 24 413 2,3
Hedmark 16 862 15 595 92,5 14 151 11 360 19,7 37 334 19,7
Oppland 15 272 14 365 94,1 13 078 10 974 16,1 39 008 21,2
Buskerud 10 005 9 261 92,6 8 272 7 007 15,3 25 598 10,2
Vestfold 4 834 4 466 92,4 4 163 3 809 8,5 14 146 6,2
Telemark 8 321 7 773 93,4 6 921 5 430 21,5 18 138 10,9
Aust-Agder 5 621 5 220 92,9 4 777 3 650 23,6 11 919 11,2
Vest-Agder 7 488 6 980 93,2 6 291 4 529 28,0 14 338 8,6
Rogaland 10 892 10 187 93,5 9 300 7 819 15,9 32 845 8,0
Hordaland 13 571 13 010 95,9 11 692 9 026 22,8 31 620 6,8
Sogn og Fjordane 10 580 10 279 97,2 9 695 7 362 24,1 27 103 25,5
Møre og Romsdal 14 478 13 862 95,7 12 628 10 000 20,8 35 115 14,2
Sør-Trøndelag 11 479 10 763 93,8 9 654 7 731 19,9 29 038 10,3
Nord-Trøndelag 10 012 9 218 92,1 8 457 7 106 16,0 27 843 21,4
Nordland 18 055 16 634 92,1 14 338 8 740 39,0 25 859 11,0
Troms Romsa 11 304 10 422 92,2 8 978 5 873 34,6 16 599 10,7
Finnmark Finnmárku 3 884 3 388 87,2 2 957 2 073 29,9 6 219 8,6
                 
Eier                
Mann  129 685  123 202 95,0  113 477 93 001 18,0  337 630 .
Kvinne 45 901 42 709 93,0 38 136 27 328 28,3 86 385 .
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt 12 182 9 154 75,1 6 390 3 284 48,6 11 973 .
                 
Jordbruksdrift                
Eiendom uten jordbruksareal 13 313 8 723 65,5 4 411 2 635 40,3 7 711 .
Eiendom med egen jordbruksdrift 46 887 46 689 99,6 45 968 43 794 4,7  194 084 .
Eiendom med jordbruksareal bortleid eller ute av drift  127 568  119 653 93,8  107 624 77 184 28,3  234 193 .
                 
Eid jordbruksareal                
  0-  4 13 328 8 738 65,6 4 419 2 641 40,2 7 737 .
  5- 49  101 557 94 950 93,5 84 544 58 949 30,3  173 939 .
 50- 99 35 176 34 210 97,3 32 751 27 886 14,9  100 547 .
100-199 25 280 24 878 98,4 24 271 22 590 6,9 95 763 .
200-299 7 705 7 632 99,1 7 482 7 170 4,2 33 860 .
300-499 3 740 3 688 98,6 3 606 3 485 3,4 18 542 .
500-  982  969 98,7  930  892 4,1 5 600 .
                 
Produktivt skogareal                
    0-   24 65 928 60 513 91,8 54 054 40 187 25,7  129 237 .
   25-   99 38 552 35 445 91,9 31 776 24 434 23,1 81 512 .
  100-  249 33 851 31 853 94,1 29 075 22 970 21,0 82 331  
  250-  299 21 996 20 899 95,0 19 290 15 750 18,4 59 715  
  500-  999 15 174 14 566 96,0 13 398 11 304 15,6 44 885 .
 1 000- 1 999 7 669 7 369 96,1 6 715 5 775 14,0 23 580 .
 2 000- 4 999 3 392 3 268 96,3 2 856 2 497 12,6 11 087 .
 5 000-19 999  971  926 95,4  695  597 14,1 2 928 .
20 000-  235  226 96,2  144 99 31,3  713 .
1  Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller