Statistisk sentralbyrå

Landbrukseiendommer

1 Bygninger på landbrukseiendommer1. 2008
  Bebygde landbrukseiendommer Andel bebygde landbrukseiendommer med byggeaktivitet siste 10 år. Prosent Bygninger i alt Andel bygninger med SEFRAK-registrering. Prosent Boligbygninger i alt Driftsbygninger Seterhus, skogskoier, naust m.m. Øvrige bygninger
Hele landet  175 065 22,3 1 021 767 22,3  231 142  464 500 86 092  240 033
                 
Fylke                
Østfold 6 403 22,4 35 578 19,8 8 963 19 227  495 6 893
Akershus/Oslo 7 239 23,5 44 778 24,6 11 632 19 408  542 13 196
Hedmark 15 595 24,7 99 687 27,0 21 355 48 554 7 819 21 959
Oppland 14 365 23,8  100 765 24,1 20 456 53 979 8 456 17 874
Buskerud 9 261 25,7 73 096 28,8 13 155 36 649 4 686 18 606
Vestfold 4 466 25,2 24 277 23,5 5 865 11 251  428 6 733
Telemark 7 773 21,0 50 133 25,4 10 812 22 613 2 869 13 839
Aust-Agder 5 220 23,1 25 741 31,6 6 120 10 662 1 350 7 609
Vest-Agder 6 980 22,9 30 062 27,4 8 164 12 435 1 609 7 854
Rogaland 10 187 32,9 59 864 12,3 15 061 28 451 3 228 13 124
Hordaland 13 010 23,3 79 307 24,7 16 506 34 573 11 618 16 610
Sogn og Fjordane 10 279 21,1 68 067 27,0 14 796 33 916 9 073 10 282
Møre og Romsdal 13 862 19,3 76 927 27,9 17 780 31 231 10 064 17 852
Sør-Trøndelag 10 763 25,3 67 336 18,8 14 517 32 698 5 611 14 510
Nord-Trøndelag 9 218 26,6 51 921 12,7 12 432 25 033 3 953 10 503
Nordland 16 634 14,2 74 761 11,8 18 740 23 456 7 944 24 621
Troms Romsa 10 422 14,5 45 329 15,8 11 073 15 949 5 646 12 661
Finnmark Finnmárku 3 388 13,9 14 138 8,6 3 715 4 415  701 5 307
                 
Bosetting                
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting  123 613 26,4  803 948 21,8  191 682  379 674 60 458  172 134
Øvrige eiendommer 51 452 12,5  217 819 24,2 39 460 84 826 25 634 67 899
1  Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller