Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

3 Avling per dekar av poteter og eng til slått, etter fylke. Kg
  Potet Høy1
2000 2 359  558
2001 2 552  659
2002 2 561  623
2003 2 554  594
2004 2 794  626
2005 2 305  607
2006 2 693  593
2007 2 280  589
2008 2 782  625
2009 2 419  620
2010 2 517  558
2011* 2 303  561
2011*    
Fylke    
Østfold 2 562  606
Akershus og Oslo 2 861  648
Hedmark 2 482  608
Oppland 2 327  602
Buskerud 1 817  533
Vestfold 2 372  604
Telemark  990  496
Aust-Agder 1 712  430
Vest-Agder 1 981  556
Rogaland 1 529  650
Hordaland 1 101  484
Sogn og Fjordane 1 554  588
Møre og Romsdal 1 963  543
Sør-Trøndelag 1 919  584
Nord-Trøndelag 2 568  635
Nordland 1 527  524
Troms Romsa 1 887  311
Finnmark Finnmárku 1 492  200
1  Omfattar all avling frå eng til slått, omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller