Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

2 Avling av potet og grovfôrvekstar, etter fylke. 1 000 tonn
  Potet Andre fôrvekstar Høy1
2000  368,0  737,3 2 870,6
2001  400,6  648,1 2 930,9
2002  392,7  436,6 2 848,0
2003  366,8  366,9 2 684,1
2004  396,4  364,2 2 788,0
2005  316,6  280,9 2 653,6
2006  378,3  255,0 2 599,8
2007  329,8  246,1 2 617,6
2008  398,4  221,9 2 718,3
2009  332,5  216,0 2 695,3
2010  333,2  198,7 2 392,7
2011*  297,6  155,6 2 411,9
2011*      
Fylke      
Østfold 13,6 8,1 50,4
Akershus og Oslo 18,7 6,1 62,5
Hedmark  120,5 25,9  189,4
Oppland 24,1 34,2  320,8
Buskerud 6,0 4,7 90,5
Vestfold 37,5 6,2 36,8
Telemark 2,3 3,6 52,0
Aust-Agder 4,4 0,3 29,3
Vest-Agder 2,1 0,6 64,7
Rogaland 13,2 5,8  285,8
Hordaland 0,2 0,5  102,3
Sogn og Fjordane 1,8 2,0  154,7
Møre og Romsdal 3,9 2,1  205,9
Sør-Trøndelag 3,8 15,1  229,3
Nord-Trøndelag 35,9 27,3  245,0
Nordland 3,2 5,5  217,6
Troms Romsa 6,3 4,4 60,1
Finnmark Finnmárku 0,2 3,3 14,8
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller