Statistisk sentralbyrå

Potet- og grovfôravlinger

1 Avling av potet- og grovfôrvekstar, 2008-2011*
Vekst Avling i tonn Kg per dekar
2008 2009 2010 2011* 2008 2009 2010 2011*
Potet  398 400  332 500  333 200  297 600 2 782 2 419 2 517 2 303
                 
Andre fôrvekstar  221 900  216 030  198 700  155 600 1 700 1 804 1 666 1 518
Eittårig raigras  131 300  128 050  119 500 96 300 2 137 2 432 2 195 1 867
Grønfôrblandingar og kornvekstar 85 000 78 700 70 200 50 900 1 427 1 376 1 285 1 199
Fôrraps, fôrmergkål mv. 3 000 5 300 2 700 5 300 1 203 2 110 1 097 2 339
                 
Høy1 2 718 300 2 695 300 2 392 700 2 411 900  625  620  558  561
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller