Statistisk sentralbyrå

Jordbruksavlinger

3   Avling per dekar av poteter og eng til slått1, etter fylke. Kg
  Potet Høy1
2000 2 359  558
2001 2 552  659
2002 2 561  623
2003 2 554  594
2004 2 794  626
2005 2 305  607
2006* 2 695  596
2006*    
Fylke    
Østfold 2 606  674
Akershus og Oslo 2 975  742
Hedmark 3 030  652
Oppland 2 359  567
Buskerud 3 178  443
Vestfold 2 672  658
Telemark 2 399  497
Aust-Agder 1 795  569
Vest-Agder 2 018  595
Rogaland 2 580  698
Hordaland 2 193  583
Sogn og Fjordane 2 519  643
Møre og Romsdal 2 546  669
Sør-Trøndelag 1 875  657
Nord-Trøndelag 2 782  659
Nordland 1 300  490
Troms 1 899  287
Finnmark 1 358  307
1  Omfattar all avling frå eng til slått, omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller