Statistisk sentralbyrå

Jordbruksavlinger

2   Avling i jordbruket, etter fylke. 1 000 tonn
  Potet Grønfôr- og silovekstar Høy1
2000  368,0  737,3 2 870,6
2001  400,6  648,1 2 930,9
2002  392,7  436,6 2 848,0
2003  366,8  366,9 2 684,1
2004  396,4  364,2 2 788,0
2005  316,6  280,9 2 653,6
2006*  376,0  252,0 2 592,7
2006*      
Fylke      
Østfold 16,6 11,1 50,8
Akershus og Oslo 17,9 10,2 58,7
Hedmark  148,0 35,7  196,0
Oppland 35,7 50,3  301,9
Buskerud 12,7 8,7 73,9
Vestfold 43,2 5,9 32,1
Telemark 7,0 3,5 54,7
Aust-Agder 4,8 0,8 40,2
Vest-Agder 1,5 2,0 72,1
Rogaland 24,1 15,5  307,2
Hordaland 0,4 1,5  132,7
Sogn og Fjordane 3,3 3,2  183,1
Møre og Romsdal 5,1 4,7  266,9
Sør-Trøndelag 4,6 34,5  262,8
Nord-Trøndelag 39,5 39,8  266,3
Nordland 4,1 9,1  211,0
Troms 7,4 11,3 58,8
Finnmark 0,3 4,3 23,4
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller