Statistisk sentralbyrå

Jordbruksavlinger

1   Avling i jordbruket. 2003-2006*
Vekst Avling i tonn Kg per dekar
2003 2004 2005 2006* 2003 2004 2005 2006*
Potet  366 800  396 400  316 600  376 000 2 554 2 794 2 305 2 695
                 
Grønfôr- og silovekstar  366 900  364 200  280 900  252 000 2 053 2 066 1 808 1 703
Ettårig raigras  230 600  230 600  181 400  156 300 2 505 2 646 2 476 2 284
Grønfôrblandingar og kornvekstar  113 100  112 600 84 900 85 200 1 257 1 647 1 288 1 297
Fôrraps, fôrmergkål mv. 12 400 10 100 6 800 5 300 1 740 1 330 1 488 1 262
                 
Høy1 2 684 100 2 788 000 2 653 600 2 592 700  594  626  607  596
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller