Statistisk sentralbyrå

Jordbruksavlinger

1   Avling i jordbruket. 2002-2005*
Vekst Avling i tonn Kg per dekar
2002 2003 2004 2005* 2002 2003 2004 2005*
Potet  390 000  366 800  396 400  316 600 2 561 2 554 2 794 2 307
                 
Grønfôr- og silovekstar  436 600  366 900  364 200  280 400 2 166 2 053 2 066 1 808
Ettårig raigras  293 100  230 600  230 600  181 000 2 786 2 505 2 646 2 475
Grønfôrblandingar og kornvekstar  120 400  113 100  112 600 84 700 1 676 1 257 1 647 1 288
Fôrraps, fôrmergkål mv. 14 300 12 400 10 100 6 800 2 477 1 740 1 330 1 485
                 
Høy1 2 848 000 2 684 100 2 788 000 2 660 000  623  594  626  607
1  Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.
Kjelde: Jordbruksavlinger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller