Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

2 Godstransport med lastebil over grensen1, absolutte tall og prosent
  Bil, veitransport
  Alle nasjonaliteter Norske Svenske Danske Finske Tyske Polske Baltiske2 Andre
Importert og eksportert mengde                  
  Tonn3
2000 8 393 792 4 276 324 2 674 666  492 867  442 600  141 990 72 958 52 073  240 314
2001 8 537 204 4 161 972 2 787 870  484 494  425 221  183 230 85 108 82 200  327 109
2002 8 980 748 4 275 102 2 948 022  516 034  440 448  194 949  104 171  127 431  374 591
2003 9 095 525 4 130 975 2 968 722  556 773  505 588  207 688  133 972  187 648  404 159
2004 9 941 538 4 575 398 3 215 076  559 880  562 404  222 409  164 405  202 463  439 503
2005 10 297 807 4 766 136 3 181 290  563 440  530 095  275 221  232 937  257 295  491 393
2006 11 124 774 5 108 821 3 467 337  526 133  565 400  317 094  277 964  304 801  557 224
2007 12 099 946 5 613 627 3 683 610  591 027  615 877  298 220  331 667  356 601  609 317
                   
2008 12 061 117 5 525 262 3 428 579  613 788  607 352  367 717  394 366  388 927  735 126
1. kvartal 3 020 371 1 410 395  870 371  140 247  145 228 81 960 90 087 91 910  190 173
2. kvartal 3 303 105 1 482 251  968 208  171 737  168 630  105 922  110 310  102 390  193 657
3. kvartal 2 947 270 1 363 295  811 217  154 899  156 530 97 538 98 427 97 902  167 462
4. kvartal 2 790 371 1 269 321  778 783  146 905  136 964 82 297 95 542 96 725  183 834
                   
2009                  
1. kvartal 2 596 863 1 212 883  726 683  136 160  112 083 72 343 87 849 86 351  162 511
2. kvartal 2 726 886 1 201 958  798 929  139 011  123 053 86 433  102 074 91 647  183 781
3. kvartal 2 682 262 1 243 171  719 159  145 115  122 327 84 996  100 529 97 268  169 697
                   
  Prosent
2000  100 50,9 31,9 5,9 5,3 1,7 0,9 0,6 2,9
2001  100 48,8 32,7 5,7 5,0 2,1 1,0 1,0 3,8
2002  100 47,6 32,8 5,7 4,9 2,2 1,2 1,4 4,2
2003  100 45,4 32,6 6,1 5,6 2,3 1,5 2,1 4,4
2004  100 46,0 32,3 5,6 5,7 2,2 1,7 2,0 4,4
2005  100 46,3 30,9 5,5 5,1 2,7 2,3 2,5 4,8
2006  100 45,9 31,2 4,7 5,1 2,9 2,5 2,7 5,0
2007  100 46,4 30,4 4,9 5,1 2,5 2,7 2,9 5,0
                   
2008  100 45,8 28,4 5,1 5,0 3,0 3,3 3,2 6,1
1. kvartal  100 46,7 28,8 4,6 4,8 2,7 3,0 3,0 6,3
2. kvartal  100 44,9 29,3 5,2 5,1 3,2 3,3 3,1 5,9
3. kvartal  100 46,3 27,5 5,3 5,3 3,3 3,3 3,3 5,7
4. kvartal  100 45,5 27,9 5,3 4,9 2,9 3,4 3,5 6,6
                   
2009                  
1. kvartal  100 46,7 28,0 5,2 4,3 2,8 3,4 3,3 6,3
2. kvartal  100 44,1 29,3 5,1 4,5 3,2 3,7 3,4 6,7
3. kvartal  100 46,3 26,8 5,4 4,6 3,2 3,7 3,6 6,3
1  Gjelder grensepassering med lastebil på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.
2  Omfatter Estland, Latvia og Litauen.
3  Bruttovekt.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller