Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

1 Import og eksport1, etter transportmåte. Tonn2
  2005 2006 2007 2008 2009
  I alt I alt I alt I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
Import og eksport Tonn2
Import og eksport i alt  268 558 282  260 102 131  261 337 368  258 222 415 66 787 378 63 704 777 60 897 915 66 832 345 62 667 562 56 514 231 59 875 810
Skip3  170 308 672  160 168 501  162 201 463  154 310 120 38 332 098 38 337 778 38 805 123 38 835 121 34 331 221 33 341 612 36 668 808
Ferje 2 400 334 2 586 442 2 539 257 2 280 500  613 626  633 471  531 844  501 559  434 997  503 667  445 527
Jernbane 1 887 124 1 738 832 1 651 059 1 603 136  444 565  424 927  358 918  374 726  376 425  298 926  290 448
Bil, vegtransport 9 962 195 10 765 387 11 701 872 11 664 125 2 920 112 3 196 867 2 854 648 2 692 498 2 507 617 2 634 885 2 591 377
Fly 92 088 96 211  120 281  113 844 29 976 29 734 26 394 27 740 26 705 29 774 29 249
Post 8 479 9 658 12 131 13 643 3 462 3 730 3 151 3 300 1 086  933 1 173
Rør 83 867 640 84 702 153 83 072 103 88 197 781 24 434 416 21 066 464 18 307 863 24 389 038 24 983 701 19 697 486 19 841 707
Annet 31 750 34 947 39 202 39 266 9 123 11 806 9 974 8 363 5 810 6 948 7 521
                       
Import                      
Import i alt 35 052 423 33 487 453 36 125 895 34 503 305 8 623 729 9 132 220 8 512 285 8 235 071 7 202 903 6 714 464 7 411 281
Skip 26 282 141 24 147 785 26 066 364 24 742 023 6 159 808 6 392 553 6 199 617 5 990 045 5 167 035 4 554 554 5 392 209
Ferje 1 443 625 1 573 477 1 563 310 1 363 196  344 063  381 389  322 069  315 675  263 940  294 751  259 560
Jernbane  989 860  951 269 1 086 129 1 164 911  306 114  300 553  279 025  279 219  254 705  212 240  233 505
Bil, vegtransport 6 270 592 6 745 240 7 330 029 7 148 996 1 793 017 2 033 359 1 691 408 1 631 212 1 503 890 1 639 590 1 513 174
Fly 30 208 30 831 34 834 37 735 9 319 10 517 8 865 9 034 8 085 7 362 6 816
Post 7 197 8 251 10 364 11 991 3 021 3 360 2 747 2 863  690  567  781
Rør - - - - - - - - - - -
Annet 28 800 30 600 34 865 34 453 8 387 10 489 8 554 7 023 4 558 5 400 5 236
                       
Eksport                      
Eksport i alt  233 505 859  226 614 678  225 211 473  223 719 110 58 163 649 54 572 557 52 385 630 58 597 274 55 464 659 49 799 767 52 464 529
Skip3  144 026 531  136 020 716  136 135 099  129 568 097 32 172 290 31 945 225 32 605 506 32 845 076 29 164 186 28 787 058 31 276 599
Ferje  956 709 1 012 965  975 947  917 304  269 563  252 082  209 775  185 884  171 057  208 916  185 967
Jernbane  897 264  787 563  564 930  438 225  138 451  124 374 79 893 95 507  121 720 86 686 56 943
Bil, vegtransport 3 691 603 4 020 147 4 371 843 4 515 129 1 127 095 1 163 508 1 163 240 1 061 286 1 003 727  995 295 1 078 203
Fly 61 880 65 380 85 447 76 109 20 657 19 217 17 529 18 706 18 620 22 412 22 433
Post 1 282 1 407 1 767 1 652  441  370  404  437  396  366  392
Rør 83 867 640 84 702 153 83 072 103 88 197 781 24 434 416 21 066 464 18 307 863 24 389 038 24 983 701 19 697 486 19 841 707
Annet 2 950 4 347 4 337 4 813  736 1 317 1 420 1 340 1 252 1 548 2 285
1  Inkludert olje- og gasseksport fra kontinentalsokkelen.
2  Nettovekt.
3  Inkludert olje- og gasseksport med skip fra kontinentalsokkelen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller