Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

1 Import og eksport1 etter transportmåte. Tonn2
  2005 2006 2007 2008
  I alt I alt I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Import og eksport Tonn2
Import og eksport i alt  268 558 282  260 102 131  261 337 368 66 959 983 63 057 101 63 168 280 68 152 004  258 222 415 66 787 378 63 704 777 60 897 915 66 832 345
Skip3  170 308 672  160 168 501  162 201 463 41 195 399 40 024 970 40 523 868 40 457 226  154 310 120 38 332 098 38 337 778 38 805 123 38 835 121
Ferje 2 400 334 2 586 442 2 539 257  674 033  668 448  581 681  615 095 2 280 500  613 626  633 471  531 844  501 559
Jernbane 1 887 124 1 738 832 1 651 059  432 238  425 823  346 370  446 628 1 603 136  444 565  424 927  358 918  374 726
Bil, vegtransport 9 962 195 10 765 387 11 701 872 2 867 366 2 935 209 2 852 572 3 046 725 11 664 125 2 920 112 3 196 867 2 854 648 2 692 498
Fly 92 088 96 211  120 281 28 106 29 310 30 520 32 345  113 844 29 976 29 734 26 394 27 740
Post 8 479 9 658 12 131 2 676 2 559 2 943 3 953 13 643 3 462 3 730 3 151 3 300
Rør 83 867 640 84 702 153 83 072 103 21 752 971 18 958 970 18 821 251 23 538 911 88 197 781 24 434 416 21 066 464 18 307 863 24 389 038
Annet 31 750 34 947 39 202 7 194 11 812 9 075 11 121 39 266 9 123 11 806 9 974 8 363
                         
Import                        
Import i alt 35 052 423 33 487 453 36 125 895 8 834 418 9 241 764 8 613 215 9 436 498 34 503 305 8 623 729 9 132 220 8 512 285 8 235 071
Skip 26 282 141 24 147 785 26 066 364 6 378 470 6 626 176 6 243 189 6 818 529 24 742 023 6 159 808 6 392 553 6 199 617 5 990 045
Ferje 1 443 625 1 573 477 1 563 310  412 375  415 685  358 973  376 277 1 363 196  344 063  381 389  322 069  315 675
Jernbane  989 860  951 269 1 086 129  260 519  281 005  230 355  314 250 1 164 911  306 114  300 553  279 025  279 219
Bil, vegtransport 6 270 592 6 745 240 7 330 029 1 766 260 1 897 384 1 761 143 1 905 242 7 148 996 1 793 017 2 033 359 1 691 408 1 631 212
Fly 30 208 30 831 34 834 8 225 8 924 8 769 8 916 37 735 9 319 10 517 8 865 9 034
Post 7 197 8 251 10 364 2 240 2 182 2 532 3 410 11 991 3 021 3 360 2 747 2 863
Rør - - - - - - - - - - - -
Annet 28 800 30 600 34 865 6 329 10 408 8 254 9 874 34 453 8 387 10 489 8 554 7 023
                         
Eksport                        
Eksport i alt  233 505 859  226 614 678  225 211 473 58 125 565 53 815 337 54 555 065 58 715 506  223 719 110 58 163 649 54 572 557 52 385 630 58 597 274
Skip3  144 026 531  136 020 716  136 135 099 34 816 929 33 398 794 34 280 679 33 638 697  129 568 097 32 172 290 31 945 225 32 605 506 32 845 076
Ferje  956 709 1 012 965  975 947  261 658  252 763  222 708  238 818  917 304  269 563  252 082  209 775  185 884
Jernbane  897 264  787 563  564 930  171 719  144 818  116 015  132 378  438 225  138 451  124 374 79 893 95 507
Bil, vegtransport 3 691 603 4 020 147 4 371 843 1 101 106 1 037 825 1 091 429 1 141 483 4 515 129 1 127 095 1 163 508 1 163 240 1 061 286
Fly 61 880 65 380 85 447 19 881 20 386 21 751 23 429 76 109 20 657 19 217 17 529 18 706
Post 1 282 1 407 1 767  436  377  411  543 1 652  441  370  404  437
Rør 83 867 640 84 702 153 83 072 103 21 752 971 18 958 970 18 821 251 23 538 911 88 197 781 24 434 416 21 066 464 18 307 863 24 389 038
Annet 2 950 4 347 4 337  865 1 404  821 1 247 4 813  736 1 317 1 420 1 340
1  Inkludert olje- og gasseksport fra kontinentalsokkelen.
2  Nettovekt.
3  Inkludert olje- og gasseksport med skip fra kontinentalsokkelen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller