Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

3 Godstransport med lastebil over grensen1, absolutte tall og prosent
  Bil, veitransport
  Alle nasjonaliteter Norske Svenske Danske Finske Tyske Polske Baltiske2 Andre
Vareslag                  
Importert og eksportert mengde                  
  Tonn3
2000 8 393 792 4 276 324 2 674 666  492 867  442 600  141 990 72 958 52 073  240 314
2001 8 537 204 4 161 972 2 787 870  484 494  425 221  183 230 85 108 82 200  327 109
2002 8 980 748 4 275 102 2 948 022  516 034  440 448  194 949  104 171  127 431  374 591
2003 9 095 525 4 130 975 2 968 722  556 773  505 588  207 688  133 972  187 648  404 159
2004 9 941 538 4 575 398 3 215 076  559 880  562 404  222 409  164 405  202 463  439 503
2005 10 297 807 4 766 136 3 181 290  563 440  530 095  275 221  232 937  257 295  491 393
                   
2006 11 124 774 5 108 821 3 467 337  526 133  565 400  317 094  277 964  304 801  557 224
1. kvartal 2 665 008 1 205 047  862 704  133 650  134 644 72 476 59 214 69 837  127 436
2. kvartal 2 882 292 1 334 360  902 220  132 385  141 009 80 441 76 234 68 549  147 094
3. kvartal 2 637 479 1 232 973  789 907  123 139  129 866 81 659 67 710 77 813  134 412
4. kvartal 2 939 995 1 336 441  912 506  136 959  159 881 82 518 74 806 88 602  148 282
                   
2007 12 099 946 5 613 627 3 683 610  591 027  615 877  298 220  331 667  356 601  609 317
1. kvartal 2 969 413 1 377 163  903 245  137 494  154 292 75 158 77 529 85 753  158 779
2. kvartal 3 033 270 1 371 036  976 050  141 812  155 915 72 379 82 498 85 576  148 004
3. kvartal 2 944 000 1 408 592  859 086  148 619  146 228 73 310 81 249 85 582  141 334
4. kvartal 3 153 263 1 456 836  945 229  163 102  159 442 77 373 90 391 99 690  161 200
                   
  Prosent
2000  100 50,9 31,9 5,9 5,3 1,7 0,9 0,6 2,9
2001  100 48,8 32,7 5,7 5,0 2,1 1,0 1,0 3,8
2002  100 47,6 32,8 5,7 4,9 2,2 1,2 1,4 4,2
2003  100 45,4 32,6 6,1 5,6 2,3 1,5 2,1 4,4
2004  100 46,0 32,3 5,6 5,7 2,2 1,7 2,0 4,4
2005  100 46,3 30,9 5,5 5,1 2,7 2,3 2,5 4,8
                   
2006  100 45,9 31,2 4,7 5,1 2,9 2,5 2,7 5,0
1. kvartal  100 45,9 31,2 4,7 5,1 2,9 2,5 2,7 5,0
2. kvartal  100 45,2 32,4 5,0 5,1 2,7 2,2 2,6 4,8
3. kvartal  100 46,3 31,3 4,6 4,9 2,8 2,6 2,4 5,1
4. kvartal  100 46,7 29,9 4,7 4,9 3,1 2,6 3,0 5,1
                   
2007  100 46,4 30,4 4,9 5,1 2,5 2,7 2,9 5,0
1. kvartal  100 46,4 30,4 4,6 5,2 2,5 2,6 2,9 5,3
2. kvartal  100 45,2 32,2 4,7 5,1 2,4 2,7 2,8 4,9
3. kvartal  100 47,8 29,2 5,0 5,0 2,5 2,8 2,9 4,8
4. kvartal  100 46,2 30,0 5,2 5,1 2,5 2,9 3,2 5,1
1  Gjelder grensepassering med lastebil på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert.
2  Omfatter Estland, Latvia og Litauen
3  Bruttovekt
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller