Statistisk sentralbyrå

Godstransport med lastebil over grensen

1 Import og eksport1,etter transportmåte. Tonn2
  2005 2006 2007
  I alt I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
Import og eksport Tonn2
Import og eksport i alt       268 558 282       260 102 131       67 133 702        63 734 157        62 932 508        66 301 759        261 337 368       66 959 983       63 057 101       63 168 280       68 152 004
Skip3  170 308 672  160 168 501 40 911 132 39 616 456 39 487 682 40 153 231  162 201 463 41 195 399 40 024 970 40 523 868 40 457 226
Ferje 2 400 334 2 586 442  639 361  668 522  600 023  678 539 2 539 257  674 033  668 448  581 681  615 095
Jernbane 1 887 124 1 738 832  394 424  501 441  465 302  377 666 1 651 059  432 238  425 823  346 370  446 628
Bil, vegtransport 9 962 195 10 765 387 2 579 485 2 793 499 2 554 134 2 838 270 11 701 872 2 867 366 2 935 209 2 852 572 3 046 725
Fly 92 088 96 211 24 479 22 290 22 048 27 394  120 281 28 106 29 310 30 520 32 345
Post 8 479 9 658 2 274 2 164 2 407 2 813 12 131 2 676 2 559 2 943 3 953
Rør 83 867 640 84 702 153 22 575 145 20 120 178 19 790 651 22 216 180 83 072 103 21 752 971 18 958 970 18 821 251 23 538 911
Annet 31 750 34 947 7 402 9 607 10 261 7 666 39 202 7 194 11 812 9 075 11 121
                       
Import                      
Import i alt 35 052 423 33 487 453 8 303 614 8 416 234 8 231 729 8 535 867 36 125 895 8 834 418 9 241 764 8 613 215 9 436 498
Skip 26 282 141 24 147 785 6 061 884 6 002 902 5 999 911 6 083 089 26 066 364 6 378 470 6 626 176 6 243 189 6 818 529
Ferje 1 443 625 1 573 477  383 798  402 401  363 691  423 588 1 563 310  412 375  415 685  358 973  376 277
Jernbane  989 860  951 269  221 980  233 149  257 623  238 518 1 086 129  260 519  281 005  230 355  314 250
Bil, vegtransport 6 270 592 6 745 240 1 620 921 1 759 014 1 591 720 1 773 585 7 330 029 1 766 260 1 897 384 1 761 143 1 905 242
Fly 30 208 30 831 6 955 7 974 7 762 8 139 34 834 8 225 8 924 8 769 8 916
Post 7 197 8 251 1 960 1 885 2 098 2 308 10 364 2 240 2 182 2 532 3 410
Rør - - - - - - - - - - -
Annet 28 800 30 600 6 116 8 909 8 924 6 640 34 865 6 329 10 408 8 254 9 874
                       
Eksport                      
Eksport i alt  233 505 859  226 614 678 58 830 088 55 317 923 54 700 779 57 765 892  225 211 473 58 125 565 53 815 337 54 555 065 58 715 506
Skip3  144 026 531  136 020 716 34 849 248 33 613 554 33 487 771 34 070 142  136 135 099 34 816 929 33 398 794 34 280 679 33 638 697
Ferje  956 709 1 012 965  255 563  266 121  236 332  254 951  975 947  261 658  252 763  222 708  238 818
Jernbane  897 264  787 563  172 444  268 292  207 679  139 148  564 930  171 719  144 818  116 015  132 378
Bil, vegtransport 3 691 603 4 020 147  958 564 1 034 485  962 414 1 064 685 4 371 843 1 101 106 1 037 825 1 091 429 1 141 483
Fly 61 880 65 380 17 524 14 316 14 286 19 255 85 447 19 881 20 386 21 751 23 429
Post 1 282 1 407  314  279  309  505 1 767  436  377  411  543
Rør 83 867 640 84 702 153 22 575 145 20 120 178 19 790 651 22 216 180 83 072 103 21 752 971 18 958 970 18 821 251 23 538 911
Annet 2 950 4 347 1 286  698 1 337 1 026 4 337  865 1 404  821 1 247
1  Inkludert olje- og gasseksport fra kontinentalsokkelen.
2  Nettovekt.
3  Inkludert olje- og gasseksport med skip fra kontinentalsokkelen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandelsstatistikk.

Standardtegn i tabeller