Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

10   Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Landbakgrunn I alt Husholdningsstørrelse
1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer eller flere
  Absolutte tall
I alt  506 923  138 659  132 660 83 787 91 408 60 409
             
Norge  405 423  117 422  115 958 68 049 71 426 32 568
             
Utlandet i alt  101 500 21 237 16 702 15 738 19 982 27 841
Europa unntatt Tyrkia, i alt 29 611 9 516 7 913 4 718 4 662 2 802
Sverige 6 819 2 910 1 956  888  763  302
Danmark 3 716 1 461 1 131  454  439  231
Jugoslavia 3 199  438  468  481  877  935
Bosnia-Hercegovina 1 417  268  336  327  359  127
Storbritannia 1 955  630  568  307  285  165
Tyskland 1 742  639  557  231  224 91
Europa ellers 10 763 3 170 2 897 2 030 1 715  951
             
Afrika, i alt 16 327 3 768 1 864 2 249 2 657 5 789
Somalia 5 328 1 454  457  566  629 2 222
Marokko 4 577  586  445  646  785 2 115
Etiopia 1 478  478  204  229  261  306
Ghana  592  121 91 84 97  199
Gambia  721  195  111  111  129  175
Afrika ellers 3 631  934  556  613  756  772
             
Asia med Tyrkia, i alt 50 408 6 551 5 547 7 768 11 791 18 751
Pakistan 18 005 1 224 1 244 1 751 3 152 10 634
Vietnam 4 307  717  611  746 1 075 1 158
Irak 3 355  989  325  397  566 1 078
Iran 3 819  943  698  754  811  613
Tyrkia 4 597  461  495  773 1 350 1 518
Sri Lanka 5 719  584  476 1 195 2 026 1 438
India 2 939  337  340  506  928  828
Afghanistan  427 91 28 48 66  194
Asia ellers 7 240 1 205 1 330 1 598 1 817 1 290
             
Nord-Amerika, i alt 1 665  536  540  244  241  104
             
Sør- og Mellom-Amerika, i alt 3 266  807  772  720  593  374
Chile 1 653  382  324  374  325  248
Sør- og Mellom-Amerika ellers 1 613  425  448  346  268  126
             
Oseania, i alt  223 59 66 39 38 21
             
  Prosent
I alt  100,0 27,4 26,2 16,5 18,0 11,9
             
Norge  100,0 29,0 28,6 16,8 17,6 8,0
             
Utlandet i alt  100,0 20,9 16,5 15,5 19,7 27,4
Europa unntatt Tyrkia, i alt  100,0 32,1 26,7 15,9 15,7 9,5
Sverige  100,0 42,7 28,7 13,0 11,2 4,4
Danmark  100,0 39,3 30,4 12,2 11,8 6,2
Jugoslavia  100,0 13,7 14,6 15,0 27,4 29,2
Bosnia-Hercegovina  100,0 18,9 23,7 23,1 25,3 9,0
Storbritannia  100,0 32,2 29,1 15,7 14,6 8,4
Tyskland  100,0 36,7 32,0 13,3 12,9 5,2
Europa ellers  100,0 29,5 26,9 18,9 15,9 8,8
             
Afrika, i alt  100,0 23,1 11,4 13,8 16,3 35,5
Somalia  100,0 27,3 8,6 10,6 11,8 41,7
Marokko  100,0 12,8 9,7 14,1 17,2 46,2
Etiopia  100,0 32,3 13,8 15,5 17,7 20,7
Ghana  100,0 20,4 15,4 14,2 16,4 33,6
Gambia  100,0 27,0 15,4 15,4 17,9 24,3
Afrika ellers  100,0 25,7 15,3 16,9 20,8 21,3
             
Asia med Tyrkia, i alt  100,0 13,0 11,0 15,4 23,4 37,2
Pakistan  100,0 6,8 6,9 9,7 17,5 59,1
Vietnam  100,0 16,6 14,2 17,3 25,0 26,9
Irak  100,0 29,5 9,7 11,8 16,9 32,1
Iran  100,0 24,7 18,3 19,7 21,2 16,1
Tyrkia  100,0 10,0 10,8 16,8 29,4 33,0
Sri Lanka  100,0 10,2 8,3 20,9 35,4 25,1
India  100,0 11,5 11,6 17,2 31,6 28,2
Afghanistan  100,0 21,3 6,6 11,2 15,5 45,4
Asia ellers  100,0 16,6 18,4 22,1 25,1 17,8
             
Nord-Amerika, i alt  100,0 32,2 32,4 14,7 14,5 6,2
             
Sør- og Mellom-Amerika, i alt  100,0 24,7 23,6 22,0 18,2 11,5
Chile  100,0 23,1 19,6 22,6 19,7 15,0
Sør- og Mellom-Amerika ellers  100,0 26,3 27,8 21,5 16,6 7,8
             
Oseania, i alt  100,0 26,5 29,6 17,5 17,0 9,4
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller