Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

8   Bosatte i privatboliger, etter eie-/leieform og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
Landbakgrunn I alt Eie-/leieform
Absolutte tall Prosent Eier Leier
Absolutte tall Prosent Absolutte tall Prosent
I alt 4 485 945  100,0 3 685 160 82,1  800 785 17,9
             
Norge 4 180 603  100,0 3 505 155 83,8  675 448 16,2
             
Utlandet i alt  305 342  100,0  180 005 59,0  125 337 41,0
Europa unntatt Tyrkia, i alt  135 030  100,0 86 439 64,0 48 591 36,0
Sverige 22 573  100,0 14 013 62,1 8 560 37,9
Danmark 19 012  100,0 13 887 73,0 5 125 27,0
Jugoslavia 13 916  100,0 7 833 56,3 6 083 43,7
Bosnia-Hercegovina 13 089  100,0 6 292 48,1 6 797 51,9
Storbritannia 10 711  100,0 8 068 75,3 2 643 24,7
Tyskland 9 807  100,0 6 755 68,9 3 052 31,1
Europa ellers 45 922  100,0 29 591 64,4 16 331 35,6
             
Afrika, i alt 31 359  100,0 11 838 37,7 19 521 62,3
Somalia 10 892  100,0 2 609 24,0 8 283 76,0
Marokko 5 916  100,0 2 879 48,7 3 037 51,3
Etiopia 3 118  100,0 1 079 34,6 2 039 65,4
Ghana 1 356  100,0  643 47,4  713 52,6
Gambia 1 058  100,0  501 47,4  557 52,6
Afrika ellers 9 019  100,0 4 127 45,8 4 892 54,2
             
Asia med Tyrkia, i alt  118 260  100,0 68 424 57,9 49 836 42,1
Pakistan 24 288  100,0 16 285 67,0 8 003 33,0
Vietnam 16 277  100,0 10 366 63,7 5 911 36,3
Irak 13 201  100,0 2 451 18,6 10 750 81,4
Iran 11 606  100,0 5 680 48,9 5 926 51,1
Tyrkia 11 323  100,0 7 016 62,0 4 307 38,0
Sri Lanka 10 815  100,0 7 578 70,1 3 237 29,9
India 6 371  100,0 4 726 74,2 1 645 25,8
Afghanistan 2 073  100,0  395 19,1 1 678 80,9
Asia ellers 22 306  100,0 13 927 62,4 8 379 37,6
             
Nord-Amerika, i alt 8 074  100,0 5 781 71,6 2 293 28,4
             
Sør- og Mellom-Amerika, i alt 11 702  100,0 6 908 59,0 4 794 41,0
Chile 6 612  100,0 3 975 60,1 2 637 39,9
Sør- og Mellom-Amerika ellers 5 090  100,0 2 933 57,6 2 157 42,4
             
Oseania, i alt  917  100,0  615 67,1  302 32,9
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller