Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

7   Bosatte i privatboliger, etter bygningstype, bostedskommunens sentralitet og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
  I alt Bygningstype
  Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning
  Absolutte tall
Hele landet          
I alt 4 485 945 2 862 219  904 134  574 370  145 222
Norge 4 180 603 2 758 469  833 106  462 572  126 456
Utlandet i alt  305 342  103 750 71 028  111 798 18 766
Vestlige land 95 491 49 007 21 869 20 208 4 407
Ikke-vestlige land  209 851 54 743 49 159 91 590 14 359
           
Særlige sentrale kommuner          
I alt 2 401 468 1 229 957  581 858  505 006 84 647
Norge 2 176 879 1 171 922  533 146  399 634 72 177
Utlandet i alt  224 589 58 035 48 712  105 372 12 470
Vestlige land 64 991 27 176 16 008 18 836 2 971
Ikke-vestlige land  159 598 30 859 32 704 86 536 9 499
           
Sentrale kommuner          
I alt 1 128 939  827 775  208 029 56 363 36 772
Norge 1 078 819  801 691  193 448 51 179 32 501
Utlandet i alt 50 120 26 084 14 581 5 184 4 271
Vestlige land 18 049 12 072 3 930 1 178  869
Ikke-vestlige land 32 071 14 012 10 651 4 006 3 402
           
Mindre sentrale kommuner          
I alt  333 540  264 922 52 788 7 832 7 998
Norge  322 203  258 565 49 361 7 090 7 187
Utlandet i alt 11 337 6 357 3 427  742  811
Vestlige land 4 078 3 010  787  120  161
Ikke-vestlige land 7 259 3 347 2 640  622  650
           
Minst sentrale kommuner          
I alt  621 998  539 565 61 459 5 169 15 805
Norge  602 702  526 291 57 151 4 669 14 591
Utlandet i alt 19 296 13 274 4 308  500 1 214
Vestlige land 8 373 6 749 1 144 74  406
Ikke-vestlige land 10 923 6 525 3 164  426  808
           
  Prosent
Hele landet          
I alt  100,0 63,8 20,2 12,8 3,2
Norge  100,0 66,0 19,9 11,1 3,0
Utlandet i alt  100,0 34,0 23,3 36,6 6,2
Vestlige land  100,0 51,3 22,9 21,2 4,6
Ikke-vestlige land  100,0 26,1 23,4 43,7 6,8
           
Særlige sentrale kommuner          
I alt  100,0 51,2 24,2 21,0 3,5
Norge  100,0 53,8 24,5 18,4 3,3
Utlandet i alt  100,0 25,8 21,7 46,9 5,6
Vestlige land  100,0 41,8 24,6 29,0 4,6
Ikke-vestlige land  100,0 19,3 20,5 54,2 6,0
           
Sentrale kommuner          
I alt  100,0 73,3 18,4 5,0 3,3
Norge  100,0 74,3 17,9 4,7 3,0
Utlandet i alt  100,0 52,0 29,1 10,3 8,5
Vestlige land  100,0 66,9 21,8 6,5 4,8
Ikke-vestlige land  100,0 43,7 33,2 12,5 10,6
           
Mindre sentrale kommuner          
I alt  100,0 79,4 15,8 2,4 2,4
Norge  100,0 80,3 15,3 2,2 2,2
Utlandet i alt  100,0 56,1 30,2 6,5 7,2
Vestlige land  100,0 73,8 19,3 2,9 4,0
Ikke-vestlige land  100,0 46,1 36,4 8,6 9,0
           
Minst sentrale kommuner          
I alt  100,0 86,8 9,9 0,8 2,5
Norge  100,0 87,3 9,5 0,8 2,4
Utlandet i alt  100,0 68,8 22,3 2,6 6,3
Vestlige land  100,0 80,6 13,7 0,9 4,9
Ikke-vestlige land  100,0 59,7 29,0 3,9 7,4
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller