Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

6   Personer 20 år og over i privathusholdninger, etter alder, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og parforhold/ikke parforhold. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
  I alt Alder
  20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-64 år 65 år og over
  Absolutte tall
I alt 3 321 580  272 258  665 106  657 189 1 072 909  654 118
             
I par i alt 2 075 360 46 161  384 114  481 047  809 730  354 308
Gifte2 1 668 977 12 773  211 482  367 839  730 727  346 156
Samboende  406 383 33 388  172 632  113 208 79 003 8 152
Ikke i par 1 246 220  226 097  280 992  176 142  263 179  299 810
             
Norge 3 095 514  248 691  602 708  596 654 1 012 464  634 997
I par i alt 1 933 635 39 663  346 284  437 215  766 103  344 370
Gifte2 1 545 004 7 726  180 553  329 442  690 751  336 532
Samboende  388 631 31 937  165 731  107 773 75 352 7 838
Ikke i par 1 161 879  209 028  256 424  159 439  246 361  290 627
             
Utlandet i alt  226 066 23 567 62 398 60 535 60 445 19 121
I par i alt  141 725 6 498 37 830 43 832 43 627 9 938
Gifte2  123 973 5 047 30 929 38 397 39 976 9 624
Samboende 17 752 1 451 6 901 5 435 3 651  314
Ikke i par 84 341 17 069 24 568 16 703 16 818 9 183
             
Vestlige land 86 035 5 383 18 246 19 468 29 715 13 223
I par i alt 54 534 1 195 10 771 14 241 21 292 7 035
Gifte2 42 543  306 6 046 10 820 18 600 6 771
Samboende 11 991  889 4 725 3 421 2 692  264
Ikke i par 31 501 4 188 7 475 5 227 8 423 6 188
             
Ikke-vestlige land  140 031 18 184 44 152 41 067 30 730 5 898
I par i alt 87 191 5 303 27 059 29 591 22 335 2 903
Gifte2 81 430 4 741 24 883 27 577 21 376 2 853
Samboende 5 761  562 2 176 2 014  959 50
Ikke i par 52 840 12 881 17 093 11 476 8 395 2 995
             
  Prosent
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
             
I par i alt 62,5 17,0 57,8 73,2 75,5 54,2
Gifte2 50,2 4,7 31,8 56,0 68,1 52,9
Samboende 12,2 12,3 26,0 17,2 7,4 1,2
Ikke i par 37,5 83,0 42,2 26,8 24,5 45,8
             
Norge  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
I par i alt 62,5 15,9 57,5 73,3 75,7 54,2
Gifte2 49,9 3,1 30,0 55,2 68,2 53,0
Samboende 12,6 12,8 27,5 18,1 7,4 1,2
Ikke i par 37,5 84,1 42,5 26,7 24,3 45,8
             
Utlandet i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
I par i alt 62,7 27,6 60,6 72,4 72,2 52,0
Gifte2 54,8 21,4 49,6 63,4 66,1 50,3
Samboende 7,9 6,2 11,1 9,0 6,0 1,6
Ikke i par 37,3 72,4 39,4 27,6 27,8 48,0
             
Vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
I par i alt 63,4 22,2 59,0 73,2 71,7 53,2
Gifte2 49,4 5,7 33,1 55,6 62,6 51,2
Samboende 13,9 16,5 25,9 17,6 9,1 2,0
Ikke i par 36,6 77,8 41,0 26,8 28,3 46,8
             
Ikke-vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
I par i alt 62,3 29,2 61,3 72,1 72,7 49,2
Gifte2 58,2 26,1 56,4 67,2 69,6 48,4
Samboende 4,1 3,1 4,9 4,9 3,1 0,8
Ikke i par 37,7 70,8 38,7 27,9 27,3 50,8
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Inkluderer registrerte partnere.

Standardtegn i tabeller