Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

5   Personer 20 år og over i privathusholdninger. Andel som lever/ikke lever i par, etter innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 3. november 2001. Prosent
Landbakgrunn I alt(N=100) I par Ikke i par
I alt Gifte2 Samboende
I alt 3 321 580 62,5 50,2 12,2 37,5
           
Norge 3 095 514 62,5 49,9 12,6 37,5
           
Utlandet i alt  226 066 62,7 54,8 7,9 37,3
Europa unntatt Tyrkia, i alt  112 629 63,7 51,8 11,8 36,3
Sverige 20 569 59,6 39,0 20,6 40,4
Danmark 17 588 65,6 52,4 13,2 34,4
Jugoslavia 8 203 69,5 64,0 5,6 30,5
Bosnia-Hercegovina 9 234 65,7 61,6 4,1 34,3
Storbritannia 9 802 67,5 56,8 10,7 32,5
Tyskland 8 805 62,9 52,1 10,8 37,1
Europa ellers 38 428 62,4 52,2 10,3 37,6
           
Afrika, i alt 19 670 47,2 43,2 4,1 52,8
Somalia 5 659 28,5 26,3 2,2 71,5
Marokko 3 814 64,4 61,2 3,2 35,6
Etiopia 2 059 41,4 37,0 4,5 58,6
Ghana  849 58,7 54,8 3,9 41,3
Gambia  737 47,8 39,9 7,9 52,2
Afrika ellers 6 552 53,7 48,1 5,6 46,3
           
Asia med Tyrkia, i alt 76 716 65,3 62,2 3,1 34,7
Pakistan 13 978 71,5 70,7 0,8 28,5
Vietnam 10 396 58,7 54,4 4,3 41,3
Irak 8 276 44,2 41,9 2,3 55,8
Iran 7 875 56,4 51,6 4,8 43,6
Tyrkia 7 057 74,6 72,0 2,6 25,4
Sri Lanka 6 670 77,0 74,9 2,1 23,0
India 4 348 72,1 69,6 2,5 27,9
Afghanistan 1 103 49,2 48,4 0,8 50,8
Asia ellers 17 013 69,6 64,6 5,0 30,4
           
Nord-Amerika, i alt 7 377 65,8 61,5 4,3 34,2
           
Sør- og Mellom-Amerika, i alt 8 857 58,8 49,5 9,2 41,2
Chile 4 701 54,8 44,0 10,8 45,2
Sør- og Mellom-Amerika ellers 4 156 63,3 55,8 7,5 36,7
           
Oseania, i alt  817 68,1 59,5 8,6 31,9
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Inkluderer registrerte partnere.

Standardtegn i tabeller