Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001

4   Personer i privathusholdninger, etter alder, kjønn, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og husholdningsstørrelse. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent
  I alt Alder
  0-19 år 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-64 år 65 år og over
  Absolutte tall
Begge kjønn i alt 4 485 945 1 164 365  272 258  665 106  657 189 1 072 909  654 118
               
Husholdningsstørrelse              
1 person  739 563 7 866 47 662  143 616 95 885  179 591  264 943
2 personer 1 070 494 67 802 45 916  136 628 79 453  401 700  338 995
3 personer  807 510  204 787 67 072  159 803  106 929  232 290 36 629
4 personer 1 065 604  450 337 65 990  154 926  215 831  171 054 7 466
5 personer eller flere  802 774  433 573 45 618 70 133  159 091 88 274 6 085
               
Norge 4 180 603 1 085 089  248 691  602 708  596 654 1 012 464  634 997
Husholdningsstørrelse              
1 person  682 873 5 713 39 890  126 911 84 849  168 199  257 311
2 personer 1 015 769 64 442 41 732  123 637 71 812  384 277  329 869
3 personer  756 940  193 174 63 271  147 083 97 077  220 854 35 481
4 personer  999 244  426 849 62 805  143 390  199 027  160 176 6 997
5 personer eller flere  725 777  394 911 40 993 61 687  143 889 78 958 5 339
               
Utlandet i alt  305 342 79 276 23 567 62 398 60 535 60 445 19 121
Husholdningsstørrelse              
1 person 56 690 2 153 7 772 16 705 11 036 11 392 7 632
2 personer 54 725 3 360 4 184 12 991 7 641 17 423 9 126
3 personer 50 570 11 613 3 801 12 720 9 852 11 436 1 148
4 personer 66 360 23 488 3 185 11 536 16 804 10 878  469
5 personer eller flere 76 997 38 662 4 625 8 446 15 202 9 316  746
               
Vestlige land 95 491 9 456 5 383 18 246 19 468 29 715 13 223
Husholdningsstørrelse              
1 person 24 795  388 2 883 5 929 3 805 6 294 5 496
2 personer 26 669  580 1 153 4 874 2 771 10 536 6 755
3 personer 15 265 1 701  594 3 534 3 145 5 646  645
4 personer 17 588 3 468  399 2 747 5 987 4 810  177
5 personer eller flere 11 174 3 319  354 1 162 3 760 2 429  150
               
Ikke-vestlige land  209 851 69 820 18 184 44 152 41 067 30 730 5 898
Husholdningsstørrelse              
1 person 31 895 1 765 4 889 10 776 7 231 5 098 2 136
2 personer 28 056 2 780 3 031 8 117 4 870 6 887 2 371
3 personer 35 305 9 912 3 207 9 186 6 707 5 790  503
4 personer 48 772 20 020 2 786 8 789 10 817 6 068  292
5 personer eller flere 65 823 35 343 4 271 7 284 11 442 6 887  596
               
Menn i alt 2 228 597  597 657  138 174  337 300  335 671  542 078  277 717
               
Husholdningsstørrelse              
1 person  353 475 3 604 25 418 93 872 68 277 93 001 69 303
2 personer  515 599 34 647 17 726 64 228 37 101  181 580  180 317
3 personer  406 142  104 727 34 231 80 209 50 007  115 946 21 022
4 personer  540 875  229 816 35 353 68 973  104 859 97 618 4 256
5 personer eller flere  412 506  224 863 25 446 30 018 75 427 53 933 2 819
               
Norge 2 076 319  556 978  127 326  307 245  303 561  510 791  270 418
Husholdningsstørrelse              
1 person  318 687 2 386 21 175 82 103 59 536 86 130 67 357
2 personer  491 966 32 927 16 337 58 700 33 709  174 154  176 139
3 personer  382 993 98 727 32 760 75 052 45 474  110 577 20 403
4 personer  508 283  217 632 33 863 64 607 96 599 91 569 4 013
5 personer eller flere  374 390  205 306 23 191 26 783 68 243 48 361 2 506
               
Utlandet i alt  152 278 40 679 10 848 30 055 32 110 31 287 7 299
Husholdningsstørrelse              
1 person 34 788 1 218 4 243 11 769 8 741 6 871 1 946
2 personer 23 633 1 720 1 389 5 528 3 392 7 426 4 178
3 personer 23 149 6 000 1 471 5 157 4 533 5 369  619
4 personer 32 592 12 184 1 490 4 366 8 260 6 049  243
5 personer eller flere 38 116 19 557 2 255 3 235 7 184 5 572  313
               
Vestlige land 46 522 4 777 2 392 9 212 10 363 15 175 4 603
Husholdningsstørrelse              
1 person 12 767  120 1 371 3 642 2 712 3 672 1 250
2 personer 12 031  304  410 2 284 1 412 4 763 2 858
3 personer 7 450  880  258 1 616 1 607 2 759  330
4 personer 8 823 1 794  186 1 183 2 936 2 625 99
5 personer eller flere 5 451 1 679  167  487 1 696 1 356 66
               
Ikke-vestlige land  105 756 35 902 8 456 20 843 21 747 16 112 2 696
Husholdningsstørrelse              
1 person 22 021 1 098 2 872 8 127 6 029 3 199  696
2 personer 11 602 1 416  979 3 244 1 980 2 663 1 320
3 personer 15 699 5 120 1 213 3 541 2 926 2 610  289
4 personer 23 769 10 390 1 304 3 183 5 324 3 424  144
5 personer eller flere 32 665 17 878 2 088 2 748 5 488 4 216  247
               
Kvinner i alt 2 257 348  566 708  134 084  327 806  321 518  530 831  376 401
               
Husholdningsstørrelse              
1 person  386 088 4 262 22 244 49 744 27 608 86 590  195 640
2 personer  554 895 33 155 28 190 72 400 42 352  220 120  158 678
3 personer  401 368  100 060 32 841 79 594 56 922  116 344 15 607
4 personer  524 729  220 521 30 637 85 953  110 972 73 436 3 210
5 personer eller flere  390 268  208 710 20 172 40 115 83 664 34 341 3 266
               
Norge 2 104 284  528 111  121 365  295 463  293 093  501 673  364 579
Husholdningsstørrelse              
1 person  364 186 3 327 18 715 44 808 25 313 82 069  189 954
2 personer  523 803 31 515 25 395 64 937 38 103  210 123  153 730
3 personer  373 947 94 447 30 511 72 031 51 603  110 277 15 078
4 personer  490 961  209 217 28 942 78 783  102 428 68 607 2 984
5 personer eller flere  351 387  189 605 17 802 34 904 75 646 30 597 2 833
               
Utlandet i alt  153 064 38 597 12 719 32 343 28 425 29 158 11 822
Husholdningsstørrelse              
1 person 21 902  935 3 529 4 936 2 295 4 521 5 686
2 personer 31 092 1 640 2 795 7 463 4 249 9 997 4 948
3 personer 27 421 5 613 2 330 7 563 5 319 6 067  529
4 personer 33 768 11 304 1 695 7 170 8 544 4 829  226
5 personer eller flere 38 881 19 105 2 370 5 211 8 018 3 744  433
               
Vestlige land 48 969 4 679 2 991 9 034 9 105 14 540 8 620
Husholdningsstørrelse              
1 person 12 028  268 1 512 2 287 1 093 2 622 4 246
2 personer 14 638  276  743 2 590 1 359 5 773 3 897
3 personer 7 815  821  336 1 918 1 538 2 887  315
4 personer 8 765 1 674  213 1 564 3 051 2 185 78
5 personer eller flere 5 723 1 640  187  675 2 064 1 073 84
               
Ikke-vestlige land  104 095 33 918 9 728 23 309 19 320 14 618 3 202
Husholdningsstørrelse              
1 person 9 874  667 2 017 2 649 1 202 1 899 1 440
2 personer 16 454 1 364 2 052 4 873 2 890 4 224 1 051
3 personer 19 606 4 792 1 994 5 645 3 781 3 180  214
4 personer 25 003 9 630 1 482 5 606 5 493 2 644  148
5 personer eller flere 33 158 17 465 2 183 4 536 5 954 2 671  349
               
  Prosent
Begge kjønn i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
Husholdningsstørrelse              
1 person 16,5 0,7 17,5 21,6 14,6 16,7 40,5
2 personer 23,9 5,8 16,9 20,5 12,1 37,4 51,8
3 personer 18,0 17,6 24,6 24,0 16,3 21,7 5,6
4 personer 23,8 38,7 24,2 23,3 32,8 15,9 1,1
5 personer eller flere 17,9 37,2 16,8 10,5 24,2 8,2 0,9
               
Norge  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 16,3 0,5 16,0 21,1 14,2 16,6 40,5
2 personer 24,3 5,9 16,8 20,5 12,0 38,0 52,0
3 personer 18,1 17,8 25,4 24,4 16,3 21,8 5,6
4 personer 23,9 39,3 25,3 23,8 33,4 15,8 1,1
5 personer eller flere 17,4 36,4 16,5 10,2 24,1 7,8 0,8
               
Utlandet i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 18,6 2,7 33,0 26,8 18,2 18,8 39,9
2 personer 17,9 4,2 17,8 20,8 12,6 28,8 47,7
3 personer 16,6 14,6 16,1 20,4 16,3 18,9 6,0
4 personer 21,7 29,6 13,5 18,5 27,8 18,0 2,5
5 personer eller flere 25,2 48,8 19,6 13,5 25,1 15,4 3,9
               
Vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 26,0 4,1 53,6 32,5 19,5 21,2 41,6
2 personer 27,9 6,1 21,4 26,7 14,2 35,5 51,1
3 personer 16,0 18,0 11,0 19,4 16,2 19,0 4,9
4 personer 18,4 36,7 7,4 15,1 30,8 16,2 1,3
5 personer eller flere 11,7 35,1 6,6 6,4 19,3 8,2 1,1
               
Ikke-vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 15,2 2,5 26,9 24,4 17,6 16,6 36,2
2 personer 13,4 4,0 16,7 18,4 11,9 22,4 40,2
3 personer 16,8 14,2 17,6 20,8 16,3 18,8 8,5
4 personer 23,2 28,7 15,3 19,9 26,3 19,7 5,0
5 personer eller flere 31,4 50,6 23,5 16,5 27,9 22,4 10,1
               
Menn i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
Husholdningsstørrelse              
1 person 15,9 0,6 18,4 27,8 20,3 17,2 25,0
2 personer 23,1 5,8 12,8 19,0 11,1 33,5 64,9
3 personer 18,2 17,5 24,8 23,8 14,9 21,4 7,6
4 personer 24,3 38,5 25,6 20,5 31,2 18,0 1,5
5 personer eller flere 18,5 37,6 18,4 8,9 22,5 10,0 1,0
               
Norge  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 15,4 0,4 16,6 26,7 19,6 16,9 24,9
2 personer 23,7 5,9 12,8 19,1 11,1 34,1 65,1
3 personer 18,5 17,7 25,7 24,4 15,0 21,7 7,5
4 personer 24,5 39,1 26,6 21,0 31,8 17,9 1,5
5 personer eller flere 18,0 36,9 18,2 8,7 22,5 9,5 0,9
               
Utlandet i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 22,9 3,0 39,1 39,2 27,2 22,0 26,7
2 personer 15,5 4,2 12,8 18,4 10,6 23,7 57,2
3 personer 15,2 14,8 13,6 17,2 14,1 17,2 8,5
4 personer 21,4 30,0 13,7 14,5 25,7 19,3 3,3
5 personer eller flere 25,0 48,1 20,8 10,8 22,4 17,8 4,3
               
Vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 27,4 2,5 57,3 39,5 26,2 24,2 27,2
2 personer 25,9 6,4 17,1 24,8 13,6 31,4 62,1
3 personer 16,0 18,4 10,8 17,5 15,5 18,2 7,2
4 personer 19,0 37,6 7,8 12,8 28,3 17,3 2,2
5 personer eller flere 11,7 35,2 7,0 5,3 16,4 8,9 1,4
               
Ikke-vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 20,8 3,1 34,0 39,0 27,7 19,9 25,8
2 personer 11,0 3,9 11,6 15,6 9,1 16,5 49,0
3 personer 14,8 14,3 14,3 17,0 13,5 16,2 10,7
4 personer 22,5 28,9 15,4 15,3 24,5 21,3 5,3
5 personer eller flere 30,9 49,8 24,7 13,2 25,2 26,2 9,2
               
Kvinner i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
               
Husholdningsstørrelse              
1 person 17,1 0,8 16,6 15,2 8,6 16,3 52,0
2 personer 24,6 5,9 21,0 22,1 13,2 41,5 42,2
3 personer 17,8 17,7 24,5 24,3 17,7 21,9 4,2
4 personer 23,3 38,9 22,9 26,2 34,5 13,8 0,9
5 personer eller flere 17,3 36,8 15,0 12,2 26,0 6,5 0,9
               
Norge  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 17,3 0,6 15,4 15,2 8,6 16,4 52,1
2 personer 24,9 6,0 20,9 22,0 13,0 41,9 42,2
3 personer 17,8 17,9 25,1 24,4 17,6 22,0 4,1
4 personer 23,3 39,6 23,9 26,7 35,0 13,7 0,8
5 personer eller flere 16,7 35,9 14,7 11,8 25,8 6,1 0,8
               
Utlandet i alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 14,3 2,4 27,8 15,3 8,1 15,5 48,1
2 personer 20,3 4,3 22,0 23,1 15,0 34,3 41,9
3 personer 17,9 14,5 18,3 23,4 18,7 20,8 4,5
4 personer 22,1 29,3 13,3 22,2 30,1 16,6 1,9
5 personer eller flere 25,4 49,5 18,6 16,1 28,2 12,8 3,7
               
Vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 24,6 5,7 50,6 25,3 12,0 18,0 49,3
2 personer 29,9 5,9 24,8 28,7 14,9 39,7 45,2
3 personer 16,0 17,6 11,2 21,2 16,9 19,9 3,7
4 personer 17,9 35,8 7,1 17,3 33,5 15,0 0,9
5 personer eller flere 11,7 35,1 6,3 7,5 22,7 7,4 1,0
               
Ikke-vestlige land  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Husholdningsstørrelse              
1 person 9,5 2,0 20,7 11,4 6,2 13,0 45,0
2 personer 15,8 4,0 21,1 20,9 15,0 28,9 32,8
3 personer 18,8 14,1 20,5 24,2 19,6 21,8 6,7
4 personer 24,0 28,4 15,2 24,1 28,4 18,1 4,6
5 personer eller flere 31,9 51,5 22,4 19,5 30,8 18,3 10,9
1  Eget, mors eller fars fødeland (hvis utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller